Delsjöområdets gårdar och byar – Öjersjö by

Namnet Öjersjö består av mansnamnet Öjar och ryd – alltså röjning. Kanske skedde här en nyodling någon gång under medeltiden. Det tidigaste kända medeltida dokumenten som berättar om närområdet till byn på 1300-talet omnämner inte något Öjersjö, det är möjligt att Öjar började med sin nyodling under senmedeltiden. …

Läs mer på Delsjöområdets historia.

Öjersjö
Öjersjö

Läs mer på Delsjöområdets historia.

Advertisements

Kommentera