Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Gamla Göteborg under 2017

Antalet visningar enligt WordPress egen statistik var 206 836 under 2017 vilket innebar en ökning med cirka 33 % jämfört med 2016 då sajten hade 151 655 visningar.

Enligt Google Analytics hittade de flesta till sajten via Google-sökningar, hela 83,3 % av besökarna gjorde det medan 9,54 % kom direkt till sajten, sökningar på Bing stod för 1,85 % av besökarna, Facebook för 1,54 % och Svensson-bloggen för 1,45 %.

Av besökarna under 2017 var 52,31 % kvinnor och när det gäller ålder så gäller att sajten har flest läsare bland äldre, 27,90 % av besökarna var över 65 år gamla, 20,36 % mellan 55 och 64 och 17,00 % mellan 45 och 54.

90,63 % av besökarna kom från Sverige, 1,53 % från USA och 1,15 % från Norge. När det gäller orter stod Göteborg för 33,57 % av besökarna och Stockholm för 18,31 %. Göteborgsregionen som helhet stod för 41,05 %.

Att artikeln om Teto Ahrenberg ligger i topp beror på att det var ett populärt och uppmärksammat TV-program om honom under 2017. Varvshistoria tycks också vara populärt. Lindholmens varv finns sannolikt inte med bland de mest lästa då det inlägget publicerades först under 2017. Att artikeln om Aron Katz hamnat så högt kan bero på att det finns väldigt lite skrivet om familjen Katz på andra håll. I övrigt läses artiklar om familjen Broström och deras rederi flitigt liksom artiklar om historiska brott även om även om bara en av dem hamnat på topplistan.

Mest lästa enskilda artiklar 2017

Teto Ahrenberg, 1 043
Om Det gamla Göteborg, 944
Götaverken, 639
Porterbryggeriet D. Carnegie & Co, 601
Aron Katz, 493
Eriksbergs Mekaniska Verkstad, 471
Emily Wijks stiftelse, 439
Mordet på Styrbjörn Colliander, 432
Olof och Caroline Wijks stiftelse, 430
Ferd. Lundquist & Co, 384

 

Advertisements

Kommentera