Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

White Arkitekter

White Arkitekter AB är idag Skandinaviens största arkitektkontor och har nästan 700 medarbetare om moderbolaget White Intressenter AB och alla dess dotterbolag räknas. De anger dock själva att de har mer än 900 medarbetare. Huvudkontoret finns i Göteborg. Bolaget har 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England.

Företaget grundades 1951 i Göteborg av arkitekterna Sidney White och Per-Axel Ekholm som Ekholm & White, från 1957 Ekholm & White Arkitektkontor AB. Ekholm lämnade företaget 1959 för att starta en egen firma och bolaget fick därefter namnet White Arkitektkontor AB, numera White Arkitekter AB.

White har sedan dess etablerat sig i Stockholm, Malmö, Halmstad, Linköping, Örebro, Uppsala, Umeå, Västerås, Köpenhamn, Næstved, Holeby, London och Oslo. Företaget är personalägt och över 600 av medarbetarna är aktieägare varav ca 130 är partners och majoritetsägare (de senare är sannolikt ägare av White Intressenter AB).

I Göteborg har företaget bland annat ritat:

  • Bostadshus i Biskopsgården, 1955-60
  • Hotel Gothia Towers, 1984
  • Eriksbo torg, 2008
  • Vävskedsgatan, 2011
  • Äppelträdgården, 2011
  • Skanska-skrapan (Gröna skrapan), 2011
  • Johanneberg Science Park, 2012-2015
Advertisements

One Response to White Arkitekter

  1. […] Norra Hamngatan 32-34—Köpmansgatan 21-25. Ernst Järnfelt/ÖN-Bolaget med 9 830 kvadratmeter. White Arkitektkontor i Göteborg, genom arkitekterna Armand Björkman och Rune Falk. Tre våningar mot Köpmansgatan, […]

Kommentera