Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ryaverket

1958 började Göteborgs avloppsreningsverk, Ryaverket att byggas. 1972 började verket rena avloppsvatten från hushållen i Göteborg och avloppsreningsverket i Välen lades då ner. Ryaverket har därefter ständigt byggts ut och kan idag behandla avloppsvatten från mer än 700 000 personer vilket gör verket till det största i Norden. Det renade vattnet släpps ut vid Rya Nabbe.

Reningsverket ägs av Gryaab AB, ett kommunalt bolag som ägs av de kommuner vars avloppsvatten renas på Ryaverket. Ägarkommunerna är Göteborg, Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv och Lerum.

Ryaverket

Ryaverket och Rya skog. Bild: Averater Licens: CC BY-SA 3.0

Advertisements

One Response to Ryaverket

  1. […] avloppsreninsgverk, Ryaverket, byggdes i området norr om Rya nabbe och öster om Rya skog med start 1954. Delar av Rya skog togs […]

Kommentera