Rösereds Järnväg

Del 9 av 9 i serien Järnvägar

Göteborgs stads gatukontor hade mellan 1911 och 1942 en 3,5 km lång bana mellan en grusgrop i Rösered och en utlastningsbrygga i Göta älv vid Lärjeholm. Järnvägen passerade Bergslagernas Järnväg på en viadukt. Spårvidden var 1250 mm. Järnvägen inköpte tre lok varav ett också användes av Göteborgs hamnstyrelse på en tillfällig järnväg åren 1912-1914 i samband med att de byggde järnvägen Tingstad – Sannegården. Gruset hämtades då från en grusgrop vid Sannegården.

Rösereds grusgrop
Rösereds grusgrop, 2:a arbetsskiftet 1917. Fotograf okänd. Region- och Stadsarkivet Göteborg/Gatukontorets arkiv

Grusgropen låg mellan Rösered och nuvarande Gropens gård i Hammarkullen, där vägen från riksväg 45 upp till Angered Centrum går idag. Marken tycks ursprungligen ha tillhört Stekens gård. Grusgropen var synlig långt in på 1970-talet.

Rösereds järnväg 1923 genom nuvarande Hjällbo. I nedre högra hörnet Lärjeån och VGJ. Norr om den landsvägen samt Rösereds Järnväg som ett tunt streck i en lång kurva från älven och sen mot norr..
Sandspåret
Sandspårets (Rösereds Järnväg) ungefärliga sträckning. Personen som gjort kartan är okänd.
Serienavigation<< Göteborg–Tingstad–Sannegårdens järnväg
Advertisements

Kommentera