En guide till Göteborgs stadsdelar – Landala och Johanneberg

Landala var ursprungligen en gård utanför Göteborgs stadsgräns på 1800-talet på marker som låg under adelsgården (frälsegården) Krokslätt Nordgården i Örgryte socken. Namnet Landala kommer sannolikt av namnet på en av gårdens ägare, kopparslagaren Bengt Landin.

Vid mitten av 1800-talet började de norra delarna av Landala, närmast Göteborgs stadsgräns, bebyggas. De dåvarande innehavarna till egendomen Landala, grosshandlare Eugéne Sundberg och änkan Justina Lindqvist, började arrendera ut tomter i de bergiga, norra delarna av egendomen. Åren 1876-1877 köpte staden egendomarna Landala och Gibraltar. 1882 beslutades om införlivning med Göteborg och 1883 utgjorde Landala en ny stadsdel i staden.  I denna ingick också delar av det som idag är Norra Guldheden. Där byggdes det också trähus av lite olika slag. Gibraltar innefattade huvuddelen av det som idag är Johanneberg. Detta fördes i huvudsak till den 14:e roten (senare Lorensberg).

Landala och Gibraltar 1877
Landala och Gibraltar 1877

I dalgången där delar av Chalmers ligger idag anlades koloniträdgårdar och på höjden mot väster byggdes Landala Egnahem och några kvarter med landshövdingehus och trähus med start 1914. Hela området på höjden kallas idag Landala Egnahem, men ursprungligen var det bara villaområdet som bar det namnet.

Idag uppfattar nog de flesta att övre delen av Karl Gustavsgatan och västra sidan av Erik Dahlbergsgatan norr om Föreningsgatan är delar av Landala, men från början var detta delar av Vasastaden där den västra delen kring Karl Gustavsgatan tillsammans med villaområdet kring Föreningsgatan mot Annedal till kallades ingick i den del av Vasastaden som kallades Brantdala.

När Guldheden skapades på 1940-talet avskiljdes en del av Landala upp på bergen för att ingå i den nya stadsdelen. Där låg bland annat fyrverkerifabriken Hanssons Pyrotekniska fram till 1935. Byggnaden stod kvar tills nån gång på 1980-talet.

På Gibraltars ägor anlades Vasa sjukhus och senare byggdes också Chalmers ut på detta område.

Stadsdelen Johanneberg avskiljdes 1920 från rote 14 (från 1923 Lorensberg) och fick namnet efter Johannebergs landeri som ligger vid Korsvägen och inte alls i stadsdelen Johanneberg. Gränsen mot Landala gick där Gibraltargatan går fram så uppenbart hade markerna som tillhört Gibraltar delats upp i en del som tillhörde Landala och en som tillhörde 14:e roten. Vasa sjukhus och Chalmers byggdes i den del som tillhörde Landala.

I Nedre Johanneberg och kvarteren söder om Korsvägen uppemot det som idag är Carlanderska sjukhuset, men då var Karlsbergs landeri byggdes en fortsättning på den stenstad som fanns i Vasastaden, Lorensberg och Heden. Detta var områden som redan innan 1883 var delar av Göteborgs stad genom att de tillhörde den så kallade donationsjorden. Men sen dundrade funktionalismen in och Övre Johanneberg bebyggdes med höga lamellhus som står fria i en parkmiljö. Längs med Gibraltargatan behölls dock en mer stadsliknande prägel då bebyggelsen lades längs med gatan.

Till Johanneberg anser sannolikt de flesta att allt  söder om Lorensbergs Villastad och Renströmsparken inklusive husen mellan Korsvägen och Carlanderska sjukhuset hör. Dessutom allt norr om Eklandagatan inklusive husen som ligger mellan Chalmers och Gibraltargatan-Eklandagatan. Gränsen i väster går i Gibraltargatan och Chalmers anses av de flesta som bott länge i området ligga i Landala.

Officiellt tillhör dock hela Chalmersområdet (förutom Chalmers Teknikpark och Johanneberg Science Park som ligger i Krokslätts primärområde) sen 1993 primärområdet Johanneberg medan husen mellan Carlanderska och Korsvägen liksom själva Carlanderska ligger i Krokslätts primärområde. Johannebergsgränsen i norr går i Läraregatan och sen upp längs Viktor Rydbergsgatan till Pontus Wiknersgatan och ner genom skogen till Carlandersplatsen. Märkligt är att funkishusen öster om Pontus Wiknersgatan inte hör till Johannebergs primärområde.  Detta stämmer ganska väl med det område som folk faktiskt kallar Johanneberg även om det finns många nyinflyttade som också kallar delar av Krokslätt för Johanneberg.

Landala primärområde omfattar det egentliga Landala samt alla delar av Vasastaden som ligger söder om Föreningsgatan och väster om Aschebergsgatan. Däremot ingår inte Landala Egnahem i Landala primärområde utan i Guldhedens primärområde.

Södra Göteborg
110 är Krokslätt, 111 Johanneberg, 112 Landala och 113 Guldhedens primärområden.

Kyrkligt ingår Landala och Johanneberg i Johannebergs församling tillsammans med Krokslätt. Johannebergs församling grundades 1929 som en utbrytning ur Vasa församling. Fram till 1940 var Landala kapell församlingens kyrka. 1951 överfördes Krokslätt till Johannebergs församling från Örgryte församling.

Källa: Wikipedia och personlig kunskap nedförd via tradering från min frus släkt. Vidare Vasastaden och Lorensberg, Planering och byggande utanför vallgraven 1850-1900, kapitel 3, 2016.

Advertisements

4 Replies to “En guide till Göteborgs stadsdelar – Landala och Johanneberg”

  1. Pingback: Nu är det tänkt att det ska byggas i Högsbo Industriområde | Svensson

  2. Pingback: En guide till Göteborgs stadsdelar - Annedal och Änggården | Svensson

  3. Pingback: En guide till Göteborgs stadsdelar - södra Göteborg | Svensson

  4. Pingback: En guide till Göteborgs stadsdelar - Örgryte | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.