Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Carl Edvard Björck

Carl Edvard Björck, handlande och redare, föddes 1821 i Göteborg som son till Elias Daniel Björck (1775-1827) och Johanna Charlotta Roos (1783-1806). Han var bror till justitieborgmästare Albert Wilhelm Björck och publicisten Adolf Leopold Björck samt halvbror till biskop Gustaf Daniel Björck.

Från 1852 var han delägare i handels- och rederiföretaget Björck & Engström med kontor på Lilla Kyrkogatan 2 i Göteborg.

Advertisements

One Response to Carl Edvard Björck

  1. […] som sannolikt grundades 1852 av Carl Edvard Björck och någon […]

Kommentera