Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Johan Gustaf Malmsjö

Johan Gustaf Malmsjö, född 14 januari 1815 i Gårdstånga socken, Malmöhus län, död 13 september 1891 i Göteborg, var en svensk pianotillverkare. Son till gårdsinspektoren Samuel Malmsioe och Carolina Gustafva Lange. Från 10 maj 1843 gift med Hanna Abrahamsson Gedalia (1822-97). Han dog 1891-09-13 i Göteborg. Hans bror Carl Ludvig Malmsjö var urmakare i Göteborg och brodern Christian Adolf Malmsjö bokbindare.

Snickargesäll i Lund 27 april 35, gesäll hos O B Ekström i Malmö 1835–39 o 43, arbetade hos Andreas Marschalls änka i Köpenhamn 1840–43, erhöll privilegier på pianotillverkning i Gbg 26 mars 1844, drev firma J. G. Malmsjö där från 1843. Från 1879 leddes tillverkningen vid fabriken av verkmästaren , senare fabriksföretsåndaren, Alfred Ågren (1844-1914).

Firman J G Malmsjö ombildades 1906 till AB och ingick 1917 i koncernbildningen AB Förenade piano- och orgelfabriker, som upplöstes 1968. 1962 flyttades tillverkningen från Göteborg till Arvika. Tillverkningen upphörde 1978, men namnet Malmsjö finns kvar som varumärke.

Advertisements

One Response to Johan Gustaf Malmsjö

  1. […] Pianofabrik var en pianotillverkare i Göteborg, som startade i december 1843, då fabrikören Johan Gustaf Malmsjö flyttade dit och lyckades sälja två stycken taffelpianon, som han själv i minsta detalj […]

Kommentera