Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Martin Heldt

Martin Heldt var kaparredare och från 14/7 1719 kommendör. 1716-17 ägde han bland annat huckerten Hornbjässen samt fregatterna Delphin och Patientia.

Advertisements

3 Responses to Martin Heldt

  1. […] som tillhörde kommendören Martin Heldt. Troligen byggd av ek i London år 1702. Befälhavare år 1717/18 var Fredrik Lind men 1720 då […]

  2. […] som år 1716 tillhörde Martin Heldt och med Berend Schierna som befälhavare.  1717-18 var Abraham Falkengrén befälhavare och från […]

  3. […] som tillhörde kommendören Martin Heldt. Befälhavare år 1717 var Fredrik […]

Kommentera