Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Sjukhusspionen

  1. […] Thure Höglund var under sin tid som sjukvårdsdirektör den som formellt anställde Jan Lindqvist, den så kallade sjukhusspionen. […]

Kommentera