Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kvarteret Arsenalen

Kvarteret Arsenalen på Kungshöjd i Göteborg avgränsas av Kungshöjdsgatan och Arsenalsgatan som löper runt kvarteret på tre sidor. Kvarteret har sitt namn efter den arsenalsbyggnad (tyghus), som uppfördes på platsen 1853–59 för Göta artilleriregemente:

År 1854 kämpade Ryssland mot västmakterna England och Frankrike. Karlstens fästning på Marstrand tjänstgjorde i vanliga fall som fängelse, men i dessa orostider vågade Sverige inte ha kvar fångarna på Karlsten och det beslutades att de skulle flyttas till Skansen Kronan.

Detta var inget som gladde göteborgarna, men väl militären som hoppades få billig arbetskraft till uppförandet av ett nytt tyghus, Arsenalen:

Vi tar hjälp av Hans Lennart Lundhs bok Kungl. Göta Artilleriregemente:

”Ledare för arbetet var överstelöjtnant August af Peterséns. Det blev en mycket stor byggnad. Den uppfördes i sydfransk borgstil som en räcka rektangulära byggnader, omslutande en vidsträckt borggård (108×58 m.) Den var försedd med hörntorn – rättvinkliga dubbeltorn i två våningar med krenelerad muravslutning. På mitten av norra muren fanns två liknande torn, mellan vilka infartsvägen löpte. Den södra muren avbröts på mitten av ett högt åttakantigt torn. Invid södra muren låg en 54 meter lång sal, som ursprungligen var tänkt som gymnastiksal men som efter hand gjordes om till matsal och som, då det regnade, också användes som exercislokal.”

Arsenalen

Arsenalen sedd från sydost

När Göta artilleriregemente år 1895 flyttade till Kviberg såldes arsenalen (tyghuset) till Kungshöjdens Fastighets AB, bildat samma år, varpå byggnaden revs efter att tiden fram till rivning ha förfogats av hantverkare av olika slag.

1903 påbörjades anläggandet av gator. Arsenalsgatan anlades ytterst mot söder med de delvis omlagda små bastionerna Christina Regina och Carolus Gustavus Rex som stödmur.

Flerfamiljshusen i kvarteret 41 Arsenalen på Kungshöjd uppfördes 1904–13 efter ritningar av arkitekt Hans Hedlund, Eugen Thorburn, Arvid Bjerke med flera. Den främre raden av 5-vånings hyreskaserner fick fasader av gult tegel och kraftigt krenelerade torn med inspiration från den tidigare Arsenalsbyggnaden på platsen.

Arsenalsgatan 12 byggdes 1910 för brukspatron G T Lindberg enligt ritningar av O. Hedlund. På 1920-talet moderniserades byggnaden med vattentoaletter. Ägare då var sjökapten O W Holm som själv bodde i huset. I bottenvåningen fanns Holm & Jönssons snickerifirma samt H Nilsson Bildhuggareverkstad.

Advertisements

One Response to Kvarteret Arsenalen

  1. […] Kasernen Arsenalen Luntantu Carolus […]

Kommentera