Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Waldemar Boije

Waldemar Boije (1847-98) var son till vinhandlaren Otto Edvard Boije och Louise Elisabeth Boije. Utbildad på handelsinstitutet i Göteborg, anställdes i faderns  affär (firma Boije & Hjorth) 1865, delägare 1873, ensam innehavare från 1878. Byggde det stora s. k. Boijeska huset.

Advertisements

One Response to Waldemar Boije

  1. […] Boije & Hjort, som drevs av Otto Edvard Boije,  Waldemar Boije och C O Hjort låg till en början på Kungsgatan 1. När företaget växte ur sina lokaler, […]

Kommentera