Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kvarteret Kasernen

Kvarteret Kasernen omfattar området mellan Hvitfeldtsplatsen i öster och Kungshöjds berg/Kungshöjdsgatan i väster samt mellan Rosenlundsgatan i söder och Hvitfeldtsgatan i norr.

Vid mitten av 1800-talet bodde familjen Lindgren som också drev ett boktryckeri den södra delen av kvarteret. Tryckeriet vette mot Fisktorget och nuvarande Rosenlundsgatan. Innan dess var området inte bebyggt.

Mittemot Latinläroverket (Hvitfeldtska) låg ett litet hus som inrymde Göteborgs första småbarnsskola, en institution som närmast var att betrakta som daghem eller lekskola, där barn i åldrarna 2-7 år kunde vistas och få tillsyn under dagtid. Hösten 1881 avvecklades skolan, och ersattes av en i Annedal och en i Landala. Vinfirman Boije & Hjort köpte därefter huset och lät riva det. Istället uppförde den en ny byggnad för sin verksamhet i hörnet Rosenlundsgatan/Hvitfeldtsplatsen. I norra delen av kvarteret, mittemot Engelska kyrkan, låg ett par fem-sexvånings hyreshus i norra delen av kvarteret. Ett av dessa inhyste biografen Svea mellan 1909-53. Biograflokalen fanns kvar vid mitten av 1970-talet.

1976 revs det Boijeska huset inklusive alla andra hus i kvarteret längs med Hvitfeldtsplatsen. I den södra delen byggde Televerket sitt nya regionala kontor. Senare låg Skattemyndigheten i huset.

Hvitfeldtsgatan 13

Hvitfeldtsgatan 13

På Hvitfeldtsgatan 13 uppfördes  ett hus 1903-1905 med G O Johansson som arkitekt. Under 1930-talet och kanske också 1920-talet låg Kronans Choklad & Konfektfabrik i byggnaden. Från 1936 fanns S A Swensson charkuteri samt en frisör och 20 år senare en Radio- och Tv-affär (Firma Stern o Stern) samt Skoglunds skotillverkning som låg där fram till 60-talet.

Boijeska Huset
Biografen Svea

Advertisements

2 Responses to Kvarteret Kasernen

  1. […] består idag helt och delvis av sex kvarter: 36 Telegrafen (del av), 37 Kasernen, 40 Rosenlund (del av), 41 Arsenalen, 42 Luntantu och 43 Carolus […]

  2. […] Kasernen Arsenalen Luntantu Carolus […]

Kommentera