Kvarteret Kasernen

Kvarteret Kasernen omfattar området mellan Hvitfeldtsplatsen i öster och Kungshöjdsgatan i väster samt mellan Rosenlundsgatan i söder och Hvitfeldtsgatan i norr.

Vid mitten av 1800-talet bodde familjen Lindgren som också drev ett boktryckeri den södra delen av kvarteret. Tryckeriet vette mot Fisktorget och nuvarande Rosenlundsgatan. Innan dess var området inte bebyggt.

Mittemot Latinläroverket (Hvitfeldtska) låg ett litet hus som inrymde Göteborgs första småbarnsskola, en institution som närmast var att betrakta som daghem eller lekskola, där barn i åldrarna 2-7 år kunde vistas och få tillsyn under dagtid. Hösten 1881 avvecklades skolan, och ersattes av en i Annedal och en i Landala. Vinfirman Boije & Hjort köpte därefter huset och lät riva det. Istället uppförde den en ny byggnad för sin verksamhet i hörnet Rosenlundsgatan/Hvitfeldtsplatsen. I norra delen av kvarteret, mittemot Engelska kyrkan, låg ett par fem-sexvånings hyreshus. Ett av dessa inhyste biografen Svea mellan 1909-53. Biograflokalen fanns kvar vid mitten av 1970-talet.

1976 revs det Boijeska huset inklusive alla andra hus i kvarteret längs med Hvitfeldtsplatsen. I den södra delen byggde Televerket sitt nya regionala kontor. Senare låg Skattemyndigheten i huset.

På Hvitfeldtsgatan 13 uppfördes  ett hus 1903-1905 med G O Johansson som arkitekt.

Advertisements

2 Replies to “Kvarteret Kasernen”

  1. Pingback: Kungshöjd | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Göteborgs tomtägare | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.