Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Boijeska huset

Vinfirman Boije & Hjort, som drevs av Otto Edvard Boije,  Waldemar Boije och C O Hjort låg till en början på Kungsgatan 1. När företaget växte ur sina lokaler, beslöt de att bygga nytt.

Blickarna föll ganska snart på ett grönområde mitt emot Latinläroverket (Hvitfeldtska) nedanför Kungshöjd. En del av området innehades av boktryckarfamiljen Lindgren, vars tryckeri låg mot Fisktorget och Rosenlundsgatan.

I den andra delen av området, mitt emot latinläroverket, låg ett litet hus som inrymde Göteborgs första småbarnsskola där barn i åldrarna 2-7 år kunde vistas och få tillsyn under dagtid. Hösten 1881 avvecklades skolan, och ersattes av en i Annedal och en i Landala.

Boije & Hjort köpte skolhuset och lät riva ner det, för att kunna uppföra sitt nybygge på tomten. Adrian C. Petersons arkitektfirma anlitades för jobbet. Om det var Adrian Crispin Peterson själv eller någon av hans anställda som ritade huset är dock oklart.

Det nya huset som senare skulle bli kallat det Boijeska huset stod färdigt 1884. En pampigare del av huset uppfördes i hörnet vid Rosenlundsgatan. Utefter den del av den tidigare Rosenlundsvägen som 1883 fick namnet Hvitfeldtsplatsen, byggdes en tvåvåningslänga i tegel och cement, där butikslokaler och enklare bostäder inreddes.

Längan kom att kallas ”Boijes basar”, och både den och Boijeska huset fanns kvar till mitten av 1970-talet, då hela kvarteret Kasernen mellan Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsgatan jämnades med marken, för att lämna plats för dåvarande Televerkets nya regionhuvudkontor.

Advertisements

2 Responses to Boijeska huset

  1. […] Boijeska Huset Biografen Svea […]

  2. […] Waldemar Boije (1947-98) var son till vinhandlaren Otto Edvard Boije och Louise Elisabeth Boije. Utbildad på handelsinstitutet i Göteborg, anställdes i faderns  affär (firma Boije & Hjorth) 1865, delägare 1873, ensam innehavare från 1878. Byggde det stora s. k. Boijeska huset. […]

Kommentera