Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

James Miln

James Miln var skeppsklarerare i Göteborg som från 1775 biträdde Georg Ross. Ansökte våren 1799 om att antas till mäklare. Han antogs men avled strax därefter och samma år på en resa i Skottland. Son till Margaret Duff  och Georg Miln. Gift med kusinen Jean Gordon of Farskane den 18 mars 1754.

Advertisements

One Response to James Miln

  1. […] 2, tomt 104 Rote 2, tomt 108 Rote 2, tomt 109 Rote 2, tomt 110, Berg, Miln, Wennerberg Rote 2, tomt 111, Hallberg, Holst Rote 2, tomt 115 Rote 2, tomt 117 Rote 2, tomt 120, […]

Kommentera