Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Erik Eriksson Grijs

Erik Eriksson Grijs, född omkring 1650, sannolikt i Gävle, död 1720 i Göteborg, var en svensk målare. Son till Erik Andersson Grijs och bror till Magnus Eriksson Grijs och Katarina Aurelia Eriksdotter Grijs, gift med målaren Johannes Mattias Aureller d.ä. (1626–1696). Han var från 1678 gift med Barbara Rasens. Kopplingar mellan denna familje Grijs och adliga ätten Grijs eller adliga danska ätten Grijs är inte belagda.

Han var ämbetsmålare och kyrkomålare i Göteborg och var, liksom sin äldre bror Magnus, en gynnare av sitt skrå. Han var troligen en av de mest pådrivande initiativtagarna till att skapa Göteborgs Stads Konst- och MålarEmbete. Skrået bildades 1702 och han blev dess förste ålderman fram till sin död 1720. Hans främsta verk anses vara takmålningen i Kungälvs kyrka 1697 –98

Verk:

Del av takmålningarna i Kungälvs kyrka.

Del av takmålningarna i Kungälvs kyrka.

Advertisements

3 Responses to Erik Eriksson Grijs

  1. […] Göteborgs Stads Konst- och Målareämbete var en skråorganisation som grundades 1702. En av grundarna var Erik Eriksson Grijs. […]

  2. […] Ahlroth, Poppelman Rote 1, tomt 60, Ahlberg, Mounier, Floberg Rote 1, tomt 61 Rote 1, tomt 62, Grijs Rote 1, tomt 63 Rote 1, tomt 64, Flygare, Siögård, Insulander Rote 1, tomt 65 Rote 1, tomt 66 […]

  3. […] Lindner, Todd Rote 4, tomt 58, Skogström Rote 4, tomt 59 Rote 4, tomt 60, Häger, Stenkampf, Grijs Rote 4, tomt 61 Rote 4, tomt 62 Rote 4, tomt 63 Rote 4, tomt […]

Kommentera