Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Repslageribanan vid Södra Larmgatan

1646 anlades en repslagarbana inom det centrala vallgravsområdet i Göteborg, privilegierad av drottning Kristina för Hans Macklier och Adrian Anckarhielm. Den gick i nuvarande Södra Larmgatans riktning från Magasinsgatan mot Kungstorget och beskrivs ha omfattat 118 famnar i längd och 8 alnar i bredd.

1715 tycks repslageriet ha tillhört assessor Tham och Amijas sterbhus (dödsbo). 1790 tillhörde repslageriet Johan Schutz.

Advertisements

One Response to Repslageribanan vid Södra Larmgatan

  1. […] 1, tomt 38, Repslageri, Amija, Tham, Schutz Rote 1, tomt 39,  von Akern, Wagenfelt, Uggla, Brandt, Svanhals, Valtinsson, […]

Kommentera