Kvarteret Artilleristallet

Kvarteret Artilleristallet, Kaserntorget-Ekelundsgatan-Vallgatan-Magasinsgatan-Södra Larmgatan, har varit bebyggt sedan 1600-talet, men först mot slutet av 1700-talet ger äldre kartmaterial upplysningar om hur de enskilda tomterna varit bebyggda; detaljerade uppgifter om bebyggelsens utseende saknas dock.

Kaserntorget 8

Hus vid Kaserntorget 8 från 1805. Ett av Carl Wilhelm Carlbergs typhus – byggt i två våningar för hantverkare.

Göteborgs Tomtägare 1637-1807

Rote 1, tomt 38, Repslageri, Amija, Tham, Schutz
Rote 1, tomt 39,  von Akern, Wagenfelt, Uggla, Brandt, Svanhals, Valtinsson, Hellman, Habicht, Wohlfahrt
Rote 1, tomt 40
Rote 1, tomt 41
Rote 1, tomt 42
Rote 1, tomt 43
Rote 1, tomt 44, Hästekvarnstomten, Pihl, Ekman, Feigel, Rancke, Möller, Schutz, Kåhre, Damm

Kvarteret Artilleristallet

Advertisements

Kommentera

  1. Pingback: Göteborgs tomtägare | Det gamla Göteborg