Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Cigarrfabriken Phoenix

Del 11 av 11 i serien Tobaksbolag

Anders Bernhard Johnsson, f. 1839 i Stockholm och död 1911, anmälde den 7 november 1867 att han ämnade driva fabriksrörelse under namnet Cigarrfabriken Phoenix i Göteborg. Han upptog som kompanjon, Carl Evald Lilja(f. 1845) den 24 januari 1870. Denne avgick ur företaget den 13 januari 1879 och öppnade egen cigarrfabrik i Alingsås.

Cigarrfabriken Phoenix var belägen vid Kronhusgatan 17 och på deras fakturahuvud var en bild av fabrikens exteriör samt två småbilder från interiören. Varumärket var en örn med utbredda vingar.

1896 startade Cigarrfabriken Phoenix i Göteborg en filial i Alingsås för att där tillverka cigarrcigarretten Phoenix. Disponent var Carl Steiner.

Vid Anders Bernhard Johnssons död 1911 övertogs firman av hans änka, Amanda Theresia Johnsson. Redan samma år överläts företaget åt AB Cigarrfabriken Phoenix och bolagsordningen antogs den 16 december 1911. Aktiekapitalet var 275 000 kr.

Styrelsen bestod av Nils Adolf Thorvald von Sneiden och Philip Bernhard Johnsson samt disponenten vid Alingsåsfilialen, Carl Gustaf Steiner.

Företaget uppgick den 1 januari 1913 i AB Förenade Svenska Tobaksfabriker. Cigarrcigarretten var en storsäljare och tillverkningen i Alingsås övertogs 1915 av Svenska Tobaksmonopolet och fortsatte till 1944.

Cigarrfabriken Phoenix

Serienavigation<< J.A.B. Boman & Co
Advertisements

Kommentera