Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Erik Kylberg

Erik Kylberg född Gustafson den 5 februari 1882 i Fridene, Skaraborgs län, död 20 december 1947 i Haga, Göteborg, svensk konstnär och tulltjänsteman. Föräldrar var Gustaf Henrik Kylberg, född 1837 i Tun, Skaraborgs län och Eleonora Gustava, född von Essen 1852 i Agnetorp, Skaraborgs län. Han var bror till Carl Kylberg, Ulla Rinman och Fredrik Kylberg.

Farfar var Lars Wilhelm Kylberg (1798-1865), kapten vid Värmlands jägare, jordbrukare, konstnär och farmor var Maria Elisabeth Dorothea, född Ahlberg (1798-1873). Hans fastrar och farbror var konstnärerna Regina Kylberg-Bobeck, Marina Kylberg och Hjalmar Kylberg.

Erik Kylberg gifte sig 1940 med Märta Paulina, född Karlander (1902-1989). Gemensamma barn var Eleonora och Marina.

Erik Kylberg kom tidigt i beröring med konsten, och liksom sin äldre bror Carl Kylberg fick han i unga år handledning i akvarellmålning av sin faster Regina Kylberg. Långa tider tjänstgjorde Erik Kylberg vid Mo sågverk på Västerbottens kust, och här hade han en stuga på ön Hättan. Det var här i ensamheten som han började måla.

1939 hade han sin första utställning uppe i Norrland, och våren 1944 framträdde han tillsammans med Hans Norsbro på Lorensbergs konstsalong i Göteborg.

Då Kylberg pensionerades från Tullverket 1947, valdes han omedelbart in i Göteborgs Konstnärsklubb.

Kritikerna mottog Erik Kylbergs konst från och med den första utställningen 1939 hos Västerbottens Läns Konstförening i Umeå med ”övervägande respekt och stort intresse”.

1947 genomförde Filip Wahlström en minnesutställning över Erik Kylbergs konst på Lorensbergs konstsalong i Göteborg.

Text i huvudsak från Wikipedia

Advertisements

One Response to Erik Kylberg

  1. […] Gustaf Kylberg (1837-1917) och friherrinnan Eleonora von Essen (född 1852). Hon var syster till Erik Kylberg och Carl Kylberg. Hennes farfar Lars Wilhelm Kylberg var konstnär vid sidan av lantbruket på […]

Kommentera