Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Herman Hartvig

Herman Bernhard Hartvig föddes 1842-05-12 i Göteborg som son till Jacob Hartvig och Amalia Magnusson. Han dog 1914-08-26 i samma stad. Gift med Marie Louise Davidson (1850-1925). De hade sonen Eduard Hartvig (1872-1954).

Efter studier vid Meijerbergska skolan fick han år 1860 anställning som handelsbokhållare i firman Aug. Abrahamson & Co. 1869 blev han delägare i firman och förblev så till sin död.

Ledamot av styrelsen för Göteborgs Sparbank, Göteborgs Ridhus AB och Göteborgs Handelsinstitut och Brand- och Livförsäkrings AB Svea. Ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1901-12 och hade en lång rad förtroendeuppdrag för staden.

Källa: Magnus Fahl,  Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Advertisements

One Response to Herman Hartvig

  1. […] till hustrun Amalia Magnusson kolonialvarufirman Moritz L Magnus & J Hartvig i Gbg. Hans son Herman Bernhard Hartvig (1842—1914) var från 1869 jämte bl a sin systers man Leopold Abramson delägare i […]

Kommentera