Nordström & Tinggren

Del 14 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2

Firman Nordström & Tinggren startades den i Januari 1893 af C. I. Tinggren och Albert Nordström i Göteborg, hufvudsakligast för fortsatt bedrifvande af generalagenturen för Fiskeby pappersbruk, som den förre förut ensam innehaft i många år.

Efter ett års förlopp afgick genom vänlig öfverenskommelse Tinggren ur firman och bosatte sig i Stockholm, där han år 1899 afled.

Albert Nordström, som förut i 9 år konditionerat hos den numera upphörda firman Ferd. Körner & C:o (papper en gros) samt sedermera i 14 år haft anställning som resande och Prokurist hos firman Fr. Liedberg & C :o, hade därunder haft tillfälle sätta sig grundligt in i pappersbranschen och ägde sålunda förutsättningar att tämligen snart kunna skapa en större affär i denna bransch.

Affären utvidgades så småningom, nya förbindelser med de flesta svenska pappersbruken knötos och firmans egen utveckling har fortgått i jämbredd med den svenska pappersindustriens på senare åren storslagna framåtskridande.

Firman har städse sökt framhålla och sälja först och främst svenska
tillverkningar inom branschen, men då fabrikationen af papper i Sverige ännu ej hunnit den höjd af fullkomning, att alla finare papperskvalitéer kunna tillverkas här, hafva förbindelser äfven inledts med de förnämsta utländska pappersbruken, såväl i Amerika som Europa, och för firman nu i lager från de billigaste till de finaste papperssorter. Dess senast utkomna priskurant innehåller cirka 80 sidor, hvarutaf registret ensamt omfattar 11 sidor, hvilket torde kunna anses som ett bevis på sortimentets rikhaltighet.

Såsom specialitet har firman under senare åren börjat tillverka visitkortblanketter, hvaraf priskuranten upptager öfver 600 olika sorter.

År 1900 anlade firman på en för ändamålet inom staden inköpt tomt, en fabrik för tillverkning af maskingjorda papperspåsar. Maskiner af modernaste konstruktioner inköptes från England, och har firman numera bragt sin fabrikation af papperspåsar så långt, att den årliga tillverkningen utgör 30 millioner (motsvarande cirka 250 tons papper) med en vida större efterfrågan än som motsvarar fabrikens nuvarande produktionsförmåga.

Som kommissionärer representerar firman följande framstående svenska pappersbruk: Fiskeby Fabriks Aktie Bolag, Tidningspapper, Omslagspapper, Förhydningspapp, Asfalt-Takpapp och Asfalt-Tjära. Aktiebolaget Papyrus, Post- Skrif- och Konceptpapper, Kartong, finare Tryckpapper, målade och kulörta papperssorter etc. Inlands Pappfabriks Aktie Bolag, Tidningspapper, Omslagspapper, Kartongpapp & Glacépapp. Lindefors Kartongfabrik, Brun Kartong-papp och Glanspapp. Alstermo Bruk, Brun Kartong-papp och Konstläder-papp.

Axel Ramm

Serienavigation<< John Lyon & CoErnst Ekelund & Co >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.