Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Adolph Meyer

Friedrich Adolph Meyer föddes den 19 maj 1833 i Bremen, Tyskland och dog den 24 mars 1924 i Stocholm. Han var son till handlanden Johann Ernst Meyer och Sara Catharina Schnelle.

Gift den 22 februari 1861 i Vänersborg med Eleonora Christina Andersson, född 17 augusti 1833 därstädes, död 15 maj 1925 i Stockholm, dotter till skepparen Nils Andersson och Helena Jonsdotter.

Grundlade sitt sjöfartskunnande i Bremen, där han arbetade för bl a H H Meier, grundaren av rederiet Norddeutscher Lloyd. Tjugotreårig flyttade han till Sverige, där han snart etablerade sig som affärsman med import av bl a amerikanskt fläsk samt fotogen och andra oljeprodukter.

Han arbetade först som handelsbokhållare hos W. Röhss & Co, 1856–59 och därefter grundade han firma Adolph Meyer & Co år 1859 som han drev till 1909. Han var konsul för Brasilien 6 mars 1868–nov 1896.

Tillsammans med bl.a. F Hansson, ingenjör vid Keillers Mekaniska Verkstad, och redaren August Leffler grundade han Ångfartygs AB Svenska Lloyd 1869. Han var VD, huvudredare och ledamot av styrelsen för  detta bolag 1869. Efter knappt ett års framgångsrik verksamhet förliste rederiets fartyg Sverige och bolaget fick omorganiseras. 1870 bildades därför Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd i vilket bolag han var styrelseledamot  och VD 1870–93.

Vidare var han led av bl.a. beredningen angående ändring av hamnordningen 1871 och av stadsfullmäktige 1883-93. Huvudredare och ledamot av styrelsen för bl.a. Göteborgs Ångfartygs AB, Ångfartygs AB Trafik, Ångfartygs AB Triton, led av styrelsen för bl.a. Ångfartygs AB Necken,  Ångfartygs AB Särö, och Vestkustens Petroleum AB.

Advertisements

3 Responses to Adolph Meyer

  1. […] i branschen var hård och 1895 bildades därför Vestkustens Petroleum AB av bland annat Adolph Meyer, Claus Barchmann, John Peterson och John Berglund. Dessutom fanns det delägare i Uddevalla och […]

  2. […] af den tidens största speditörs- och skeppsredarefirmor, Aug. Leffler & C:o, Aug. Carlson och Adolph Mever & C:o, beslöto år 1872 att bilda ett sjöförsäkringsaktiebolag, som skulle tillämpa nyaste […]

  3. […] av navigationsskoleläraren J. F. Olsson, skeppsfurneraren A. Lilljequist och grosshandlare A. Meyer. Bolagets aktiekapital vid starten var 70000 rdr fördelat på 140 aktier om 500 […]

Kommentera