Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Renströmska badanstalten Lundby

Renströmska badanstalten i Lundby var ett badhus vid nuvarande Herkulesgatan 56 i stadsdelen Kvillestaden. Badanstalten stod klar den 11 november 1915 efter ritningar av Eugen Thorburn. Det var den fjärde som byggdes för Renströmska badanstalterna med medel ur Renströmska fonden. Byggnaden har två våningar samt källare och fasaden är putsad. Simhallen sträckte sig genom två våningar i byggnaden.

Badet stängdes den 26 maj 1973, varefter det byggdes om för karateklubben Banzai Karate Kai.

Renströmska badet i Lundby

Renströmska badet Lundby

Läs också:

Renströmska badet Haga
Renströmska badet Majorna
Renströmska badet Olskroken

Advertisements

3 Responses to Renströmska badanstalten Lundby

  1. […] vilket öppnades 1 juni 1892, vid Gullbergsgatan i Olskroken, öppnat 1 september 1910, samt vid Herkulesgatan i Kvillestaden som öppnades 14 december […]

  2. […] Rambergsvallen byggdes 1935, revs 2014 och har ersatts av en ny arena, Bravida Arena som byggdes 2015. Lundby koloniområde skapades 1919 medan Lundbybadet byggdes först 1973 efter att beslut fattas 1964. Lundbybadet ersatte Renströmska badet i Lundby. […]

Kommentera