Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Villa Hanneberg

Låg vid Getebergsäng (Mölndalsvägen 5) och troligen byggt i slutet av 1800-talet. Från 1910-talet till 1922 bostad för familjen Anton Kanold med familj. Innan dess inrymde huset Göteborgs privata förlossningshem. På platsen ligger idag ett modernt bostadshus som också innehåller en livsmedelsbutik, den anrika tobaksfirman Mellgren, restauranger och kaféer samt ett vandrarhem.

Villa Hanneberg

Villa Hanneberg någon gång 1910-1915

Getebergsäng cirka 1910.

Getebergsäng cirka 1910. Villa Hanneberg i mitten av bilden.

Villa Hanneberg 1930

Villa Hanneberg 1930.

Hanneberg

Hanneberg. Stenhusen på Gyllenkroksgatan och Kristinehöjdsgatan är byggda

Det stora stenhuset i bakgrunden är byggt på Södra Vägen som i riktning mot betraktaren sen byter namn till Mölndalsvägen

Advertisements

One Response to Villa Hanneberg

  1. […] 1910-talet köpte Anton Kanolds Villa Hanneberg i Getebergsäng, inte långt från broderns bostad på Kristinehöjdsgatan i Burås. 1922 lämnade […]

Kommentera