Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Fr. Malm & Co

Del 11 av 21 i serien 1800-talets handelshus

Grundades 1845 då Fredric Malm fick överta järnexportrörelsen i D. Carnegie & Co tillsammans med en kompanjon. Fredric Malm (1811 — 56) hade sen 1942 varit ansvarig för denna del av verksamheten i D.Carnegie & Co. Firman var en av Göteborgs viktigare järnexportörer från 1800-talet mitt.

1856 blev släktingen Peter Wilhelm Malm (1825-65) delägare i firman och 1857 blev han ensam ägare. Efter hans död blev dennes bror Max Malm (1838-86) istället delägare. Under hans ledning växte firman och expanderade  genom att skaffa sig ekonomiska intressen  i de bruk vars järn de sålde, Svartå bruk och Elfsbacka bruk.  Kontoret låg på Norra Hamngatan 4 där Max Malm också bodde efter att ett nytt hus uppförts i början av 1880-talet.

Efter Max Malms död drevs firman av hans och broderns änkor med broderns son direktör Fredric Hjalmar Wilhelm Malm (1857—1934) som den ene av prokuristerna. 1893 tvingades firman i konkurs då den hamnat på obestånd, sannolikt på grund av för stora lån till de olönsamma järnbruken.

Elfsbacka bruk (Östanås bruk) gick i konkurs 1894 och lades ner.

Svartå bruk tvingades för sin del inställa betalningarna 1894. 1896 ombildades verksamheten vid bruket till aktiebolag med fordringsägarna som delägare. Bruket drevs till 1966.

Svartå bruk cirka 1900

Svartå bruk cirka 1900

Källor:
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Serienavigation<< D. Carnegie & Co som järnexportfirmaFirma Tycho Roberg >>
Advertisements

6 Responses to Fr. Malm & Co

  1. […] för denna firmas järnhandel. År 1845 övertog han denna järnexporten och bildade firman Fr. Malm & Co. År 1856 blev kusinen Peter Wilhelm Malm (1825-65) delägare i firman och året därefter blev […]

  2. […] vid Göteborgs Handelsinstitut 1855 och därefter anställd i firman Fr. Malm & Co 1856-65. Delägare i samma firma från sistnämnda år efter att hans brot Peter Wilhelm […]

  3. […] 1844 anställd som bokhållare och fick 1856 burskap som grosshandlare. Från samma år delägare i Fr. Malm & Co, och ensam innehavare av denna firma mellan 1857 och 1865 efter att grundaren och […]

  4. […] Bostaden var de två översta våningarna medan de två nedersta var kontor för järnhandelsfirman Fr. Malm & Co. Då huset uppfördes var det den högsta byggnaden i kvarteret mot Norra Hamngatan. Mellan åren […]

  5. […] Alex. Barclay & Co slutade på 1860-talet med järnexport för att istället huvudsakligen importera bomull och ägna sig åt textilindustri. D. Carnegie & Co förvandlades vid mitten av 1800-talet  till ett sockerföretag med import av socker och sockerbruk. Järnexportverksamheten togs över av en tidigare anställd som startade firman Fr. Malm & Co. […]

Lämna ett svar till Peter Wilhelm Malm | Det gamla Göteborg Avbryt svar