Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Paul Henrik Melin

Paul Henrik Melin

Paul Henrik Melin

Paul Henrik Melin föddes1823-09-03 i Göteborg som son till grossh. Olof Melin och Maria Sofia Fålling. Han dog 1892-11-13 i Göteborg. Gift från den 14/1 1869 i Göteborg med Hilda Amanda Nikolina Rhedin, född 24/12 1832 i samma stad som dotter till grossh. Martin Wilhelm Rhedin och Hedvig Katarina Seldener. Hon dog den 27/3 1888 i Göteborg. Ägde tillsammans med sin fru Ellesbo egendom på Hisingen från 1856.

Studerade på Hillska skolan på Barnäängen, studentexamen 1842, officersexamen 1843, underlöjtnant samma år, 1:ste löjtnant 1853, kapten 1861, major 1864 och överste 1869. Avsked från det militära 1886.

På en exekutiv auktion 1886 köptes Surte Glasbruk av tidigare chefen för Elfsborgs regemente, överste Paul Henrik Melin, och företaget rekonstruerades. Efter några goda år med ökad produktion var Surte glasbruk 1890 det största glasbruket i Sverige.

År 1894 ombildades företaget till Surte AB med Melins anförvant Martin Werner Rhedin som VD. Två år senare förvärvades Liljedahls glasbruk i Värmland, och 1906 fusionerades bolagen till AB Surte-Liljedahl. Brukspatron M W Rhedin sålde samma år aktierna till firman Johnsen & Jörgensen Ltd i London.

Paul Henrik Melin var styrelseledamot i Brand- och Livförsäkrings AB Svea 1885-92, Långeds AB, AB Göteborgs Förenade Bryggerier och Göteborgs trädgårsdförening. Satt i stadsfullmäktige i Göteborg 1877- 92 och hade en lång rad kommunala uppdrag i olika kommittéer.

Andra källor: Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962 biografisk matrikel, 1963

Advertisements

3 Responses to Paul Henrik Melin

  1. […] stad. Han var son till Olof Melin (1734-1834) och Elisabeth Stockman (1773-1815) samt halvbror till Paul Henrik Melin. Han var gift med Fredrique Marie Louise Meyer (1818-1901), dotter till J.HN. Meyer och syster […]

  2. […] Paul Henrik Melin | Det gamla Göteborg om Surte glasbruk […]

  3. […] var gift med Beata Carolina Augusta Werling (1838-1921). Mathilda Kristina Melin var syster till Paul Henrik Melin och Adolph Wilhelm […]

Kommentera