Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Adolph Wilhelm Melin

Adolph Wilhelm MelinAdolph Wilhelm Melin föddes 1808 i Göteborg och dog 1897 i samma stad. Han var son till Olof Melin (1734-1834) och Elisabeth Stockman (1773-1815) samt halvbror till Paul Henrik Melin. Han var gift med Fredrique Marie Louise Meyer (1818-1901), dotter till J.HN. Meyer och syster till Carl Meyer. Sonen Olof Edward Melin blev för sin delägare i firma Carl Meyer år 1894.

Adolph Melin var innehavare av landeriet Olivedal:

Sedan 1807 är Olivedal knutet till en gren av den gamla Göteborgs-familjen Melin, vilken här utfört en betydlig odlargärning och i generationer vårdat ställets förnämitet. Den förste av släkten som bodde här var den duktige handelsmannen Olof Melin, vilken i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet i Göteborg drev en omfattande affär med ryska varor, vax och talg. Flera av hans ättlingar i andra och tredje led ha också ägnat sig åt köpenskapen. Så gamle Adolf Wilhelm Melin i den Waernska 
firman — på sin tid en av de mest ansedda männen på Göteborgsbörsen. Vidare den sistnämndes son Olof E. Melin, nu verksam i Göteborgs affärsliv och i flera år medlem av stadsrepresentationen.

1825 började Adolph Melin arbeta på firma C.Fr. Waern & Co och 1832 blev han chef för firmans kontor i Göteborg. 1859 blev han delägare och förblev så intill sin död.

Advertisements

3 Responses to Adolph Wilhelm Melin

  1. […] Edward Melin födds 6/3 1858 i Göteborg som son till grosshandlare Adolf Wilhelm Melin och Fredrique Maria Louise Meyer och dog 1/2 1930 i Göteborg. Gift 10/10 1882 i Göteborg med […]

  2. […] Meyer, svåger till Adolph Wilhelm Melin, grundade år 1861 en firma som till en början var en agentur för det brittiska […]

  3. […] Olof Richard Melin, som var son till grosshandlaren Johan Richard Melin och hans fru Mathilda Kristina Melin, föddes 20/ 1834 i Göteborg ocgh dog 21/5 1925 i Stockholm. Han var gift med Beata Carolina Augusta Werling (1838-1921). Mathilda Kristina Melin var syster till Paul Henrik Melin och Adolph Wilhelm Melin. […]

Kommentera