Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

3 Responses to Sven Brolid

  1. […] < Föregående post | […]

  2. […] vid Chalmers Tekniska högskola 1947 och anställd på arkitektfirman Brolid & Wallinder 1947-1951. Grundare av Lund & Valentin Arkitektkontor AB år 1952 tillsammans […]

  3. […] Kuittinen, utexaminerades från Chalmers tekniska högskola 1951. Han anställdes hos arkitekterna Sven Brolid och Jan Wallinder i Göteborg samma år och var innehavare av en egen arkitektfirma där från 1953 […]

Kommentera