Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Jan Wallinder

  1. […] deltog i utformningen av bostadsbebyggelsen märks E. och T. Ahlsén, G. Andreasson, S. Brolid, J. Wallinder, N. E. Eriksson och E. […]

  2. […] från Chalmers tekniska högskola 1951. Han anställdes hos arkitekterna Sven Brolid och Jan Wallinder i Göteborg samma år och var innehavare av en egen arkitektfirma där från 1953 (tillsammans med […]

Kommentera