Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Åke Jonsson

Albert Åke Axel Jonsson, född 7 augusti 1919 i Särö, Hallands län, var en svensk diplomat. Han var son till Axel Jonsson och Sigyn Janson. Gifte sig 1958 med Gunnel Sahlin (född 1924), dotter till direktör Gustaf Sahlin och Sivi Michelson.

Han tog pol.mag. i Uppsala 1942 och blev attaché vid Utrikesdepartementet (UD) 1942. Jonsson tjänstgjorde i Rom 1942, New York 1943, Washington, D.C. 1943, Sydney 1946, Canberra 1947 och vid UD 1948. Han var förste ambassadsekreterare i London 1952, Bern 1954, London 1955, Washington, D.C. 1955, Mexico City 1955, ambassadråd där 1959 och i Köpenhamn 1961-1963 samt chargé d’affaires där 1963. Jonsson var därefter sändebud i Montevideo 1964-1969, Beirut, jämväl i Amman, Damaskus och Nicosia 1969-1974, Riyadh 1969-1974, Sanaa 1971-1974 och i disponibilitet 1974. Han var director of international relations vid Världsnaturfonden i Morges 1974-1977 och diplomatisk rådgivare där från 1978 samt vid World Conservation Centre i Gland från 1980.

Jonsson var ordförande i svenska GATT-delegationen i Punta del Este 1967. Han var ledamot i European Advisory Board Albany International i New York, USA 1977 och styrelseledamot i Martel Catala et Cie från 1978 och Securities Atlanta Corporation från 1982.

Advertisements

One Response to Åke Jonsson

  1. […] Fick i sitt första äktenskap barnen Ingela Jonsson (född 1916), Ragnhild Jonsson (född 1917), Åke Jonsson (född 1919) och Maud Jonsson (född […]

Kommentera