Henrik Lindfors

Anders Henrik Lindfors föddes 1850 i Lund och var son till kyrkoherden Johan Otto Lindfors och C.C.J. Forshaell. Han dog den 9 juni 1928 i Alingsås. Gift den 13 april 1878 i Göteborg med Amanda Lovisa (Louise) Eulalia Furst, född mars 1853 i Lundby församling och död 3 sept 1935 i Göteborg, dotter till sjökaptenen Christoffer Furst och  Amanda Charlotta Rosalie Eiserman.

Studentexamen vid katedralskolan i Lund vt 1870, inskriven vid Lunds Universitet ht 1870, skeppsbyggmästareexamen vid skeppsbyggeriskolan i Göteborg 1874, andre verkmästare vid Lindholmens varv 74—75, skeppsmätningskontrollör i Sthlm 76—77, extra elev vid KTH 9 okt 1876—vt 1877, grundare av och delägare i Quillebäckens Gjuteri & Mekaniska verkstad 79—80, andrelärare vid skeppsbyggeriskolan i Gbg 78 — 80,, ritkontorspraktik vid olika företag i USA 81—82, förste ingenjör o arbetsledare vid Viborgs Mekaniska Cerkstad i Finland 1883—84, förste ingenjör och verkstadsföreståndare vid AB Atlas verkstäder och varv i Gävle 1884—87, ritkontorschef vid South Norwalk Iron Works i Connecticut, USA, 1887—90, avdelningschef vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö 90—94, lektor i skeppsbyggeri vid Chalmers tekniska läroanstalt i Gbg 1894-1911 och professor i samma ämne där (hette från 1914 Chalmers tekniska institut) 1911—16, skeppsmätningskontrollör i västra distriktet 1895—11, besiktningsman för passagerarångfartyg i Göteborg 1895—1914, fartygs- och maskininspektör för Det Norske Veritas i Göteborg och västra Sverige 1895—1906.

Han konstruerade utöver fartyg också torvmaskinerier och sågverk i Viborg, slip och kranar i Gävle samt ångmaskiner, kompressorer och gruvhissar i USA liksom flytdockor för varven i Göteborg. Han ritade en rad anläggningar, pumpar, kompressorer, ångare, kranar och 12 fartyg vid Kockums, ett stort antal bogserbåtar för Lundby Mekaniska Verkstad och Thorskogs varv samt mycket annat.

Han viktigaste arbeten utfördes i Göteborg:

L blev i Gbg redan från början flitigt anlitad. Främst var det Lindholmens varv som utnyttjade hans sakkunskap vid projektering av flera nya fartygstyper, varvid han samarbetade med Hugo Hammar (bd 18). Han var också varvets ombud vid leveransbesiktningarna av de Lindholmenbyggda pansarskeppen Dristigheten, Äran o Oscar II. Han konstruerade för Eriksbergs räkning Gbgs första flytdocka, sjösatt 1915, med en lyftkapacitet av I 500 ton. 1918 invigde Göta verken sin första docka med en kapacitet av 13000 ton, även den ett resultat av L:s arbete. För mindre verkstäder, som saknade egna konstruktionskontor, blev L en särskilt värdefull hjälp. Ett stort antal bogserbåtar o andra mindre fartyg från t ex Lundby mek verkstad o Thorskogs varv blev, till stor del tack vare honom, lyckade produkter. Bland hans mer speciella konstruktioner kan nämnas en 50-tons pontonkran, flodspruta o färjor för Gbgs hamn samt slutligen, vid sidan av skeppsbyggeriet, ångmaskin- o pannanläggning för gas-o elverket, luftpump för vakuumkokeriet vid Carnegieska bruket o maskineri för kylhus i Gbg.

L:s förnämsta gärning var dock hans lärarverksamhet vid Chalmers. Han ägde en nedärvd- vetenskaplig o pedagogisk begåvning, som på ett lyckligt sätt förenade sig med ett praktiskt sinne o en stor arbetsförmåga. Till hans 60-årsdag insamlade studenter o yrkeskamrater pengar till A H Lindfors’ stipendiefond, som överlämnades till Chalmers. Genom olika tillskott i samband med efterföljande bemärkelsedagar växte fonden snabbt o var vid hans död uppe i c:a 30000 kr o därmed en av de större stipendiefonderna vid denna tid. Fortfarande utdelas regelbundet resestipendier åt i första hand skeppsbyggare ur denna fond, som minner om L, vars insatser för sv skeppsbyggen o sjöfart ej kan nog uppskattas.

Advertisements

3 Replies to “Henrik Lindfors”

  1. Pingback: Lundby Mekaniska Verkstad | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: A. H. Lindfors stipendiefond | Det gamla Göteborg

  3. Pingback: Qvillebäckens Gjuteri & Mekaniska Verkstad | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.