Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

januari 2017

Paul Richard Melin

Paul Richard Melin (1769–1849) var son till Olof Melin (1727-1804) och bror till bl.a. grosshandlare Olof Melin (1763-1834). Han var gift med Sophia Henrietta Hellsten från 1802. De hade bland annat sonen Johan (Janne) Richard Melin (1809-1864)

Han var en framgångsrik köpman i Göteborg, som under kontinentalsystemet gyllene år i Göteborg skapade sig en stor förmögenhet. Som penningplaceringar köpte Paul Richard Melin herrgården Åreberg med stångjärnsbruk och kvarn i Kyrkefalla (nu Tibro), rusthållet Bosgården med kvarn, sågverk och pappersbruk i Sätila, och Åby frälsegård med tre närbelägna gårdar i Fässberg (nu Mölndal), varjämte han var delägare i Thorskogs bruk i Västerlanda.

1816 köpte han tillsammans med fadern, brodern Olof Melin, G. Borlind och N.A. Synnerberg också en tobaksfabrik för vilken Fredric Magnus Åkerman fick privilegium är 1810. Fabriken drevs via Paul Melin & Co som alltså ägdes av de nämnda personerna. Övertogs 1819 av brodern Olof Melin men fabriken lades ner redan 1820.

Advertisements

Firma Carl Meyer

Del 7 av 21 i serien 1800-talets handelshus

Carl Meyer, svåger till Adolph Wilhelm Melin, grundade år 1861 en firma som till en början var en agentur för det brittiska försäkringsbolaget North British an Mercantile Insurance Company med flera bolag. Firman var också agnet för två stora järnexportfirmor i Stockholm, N.M. Höglunds Söner & Co samt Alrutz & Co.

Firman utvecklades till en av de största järnexportföretagen i  Göteborg i slutet av 1800-talet. 1894 dog Carl Meyer och firman togs över av Olof Edward Melin, son till Adolph Wilhelm Melin, som blev delägare 1893 och Casten A. Lamberg. Lamberg dog dock redan 1895 och därefter leddes och ägdes firman  av Olof Edward Melin fram till hans död 1930.

Olof Edward Melin

Olof Edward Melin föddes 6/3 1858 i Göteborg som son till grosshandlare Adolf Wilhelm Melin och Fredrique Maria Louise Meyer och dog 1/2 1930 i Göteborg. Gift 10/10 1882 i Göteborg med Hedvig Margaretha Arvidsson, född 27/7 1860 i Göteborg, dotter till bokhandlare Carl Fritiof Leopold Arvidsson och Andriette Andersson och död 7/1 1921 i Göteborg.

Efter läroverkstudier i Göteborg blev han anställd i morbrodern Carl Meyers speditions- och handelsfirma år 1876. Han stannade där till 1880 då han flyttade till Glasgow för att arbeta på firman Loul and Stewart där han arbetade 1881-82. 1883 var han tillbaks som anställd i firma Carl Meyer och 1893 blev han delägare. 1895-1930 var han ensam ägare av denna firma som från 1880-talet var en av Göteborgs största järnexportörer.

Han var styrelseledamot i Göteborgs Sparbank och ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg 1905-1919.

Adolph Wilhelm Melin

Adolph Wilhelm MelinAdolph Wilhelm Melin föddes 1808 i Göteborg och dog 1897 i samma stad. Han var son till Olof Melin (1734-1834) och Elisabeth Stockman (1773-1815) samt halvbror till Paul Henrik Melin. Han var gift med Fredrique Marie Louise Meyer (1818-1901), dotter till J.HN. Meyer och syster till Carl Meyer. Sonen Olof Edward Melin blev för sin delägare i firma Carl Meyer år 1894.

Adolph Melin var innehavare av landeriet Olivedal:

Sedan 1807 är Olivedal knutet till en gren av den gamla Göteborgs-familjen Melin, vilken här utfört en betydlig odlargärning och i generationer vårdat ställets förnämitet. Den förste av släkten som bodde här var den duktige handelsmannen Olof Melin, vilken i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet i Göteborg drev en omfattande affär med ryska varor, vax och talg. Flera av hans ättlingar i andra och tredje led ha också ägnat sig åt köpenskapen. Så gamle Adolf Wilhelm Melin i den Waernska 
firman — på sin tid en av de mest ansedda männen på Göteborgsbörsen. Vidare den sistnämndes son Olof E. Melin, nu verksam i Göteborgs affärsliv och i flera år medlem av stadsrepresentationen.

1825 började Adolph Melin arbeta på firma C.Fr. Waern & Co och 1832 blev han chef för firmans kontor i Göteborg. 1859 blev han delägare och förblev så intill sin död.

Paul Henrik Melin

Paul Henrik Melin

Paul Henrik Melin

Paul Henrik Melin föddes1823-09-03 i Göteborg som son till grossh. Olof Melin och Maria Sofia Fålling. Han dog 1892-11-13 i Göteborg. Gift från den 14/1 1869 i Göteborg med Hilda Amanda Nikolina Rhedin, född 24/12 1832 i samma stad som dotter till grossh. Martin Wilhelm Rhedin och Hedvig Katarina Seldener. Hon dog den 27/3 1888 i Göteborg. Ägde tillsammans med sin fru Ellesbo egendom på Hisingen från 1856.

Studerade på Hillska skolan på Barnäängen, studentexamen 1842, officersexamen 1843, underlöjtnant samma år, 1:ste löjtnant 1853, kapten 1861, major 1864 och överste 1869. Avsked från det militära 1886.

På en exekutiv auktion 1886 köptes Surte Glasbruk av tidigare chefen för Elfsborgs regemente, överste Paul Henrik Melin, och företaget rekonstruerades. Efter några goda år med ökad produktion var Surte glasbruk 1890 det största glasbruket i Sverige.

År 1894 ombildades företaget till Surte AB med Melins anförvant Martin Werner Rhedin som VD. Två år senare förvärvades Liljedahls glasbruk i Värmland, och 1906 fusionerades bolagen till AB Surte-Liljedahl. Brukspatron M W Rhedin sålde samma år aktierna till firman Johnsen & Jörgensen Ltd i London.

Paul Henrik Melin var styrelseledamot i Brand- och Livförsäkrings AB Svea 1885-92, Långeds AB, AB Göteborgs Förenade Bryggerier och Göteborgs trädgårsdförening. Satt i stadsfullmäktige i Göteborg 1877- 92 och hade en lång rad kommunala uppdrag i olika kommittéer.

Andra källor: Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962 biografisk matrikel, 1963

Olof Werling Melin

Olof Werling MelinOlof Werling Melin, född 1861-03-08 i Göteborg, död den 1940-01-15 i Stockholm, militär och skaparen av det mest kända svenska systemet för stenografi, det så kallade Melins system. Han var son till redaren och riksdagsmannen Olof Richard Melin och delägare i faderns firma 1891-1905.

Melin började sin militära bana vid Elfsborgs regemente där han blev major 1908 och slutade som överste och chef för Bohusläns regemente 1915.

Han var vice ordförande i Svenska Gabelsberger-Stenografföreningen, bildad 1889. Han utgav 1890 Lärobok i stenografi efter Gabelsbergers system för militärer och skapade med utgångspunkt från Gabelsbergers stenografi en svensk snabbskrift som byggde på ljudens frekvens i det svenska språket. Publicerade så 1892 sin Lärobok i Förenklad snabbskrift av O. W. Melin. Melins förenklingar följde i stort maximen ”Inga regler, inga undantag”. Det är en mycket konsekvent stenografi som tack vare att den följer (det svenska) språket så väl ger en lättare inlärning än tidigare system. Med Melins originalsystem kan en hastighet om cirka 200 stavelser per minut erhållas.

1896 infördes Melins system som obligatoriskt läroämne på Schartau i Stockholm och Göteborgs handelsinstitut. Samma år bildades Melinska stenografföreningen i Stockholm.

Stenografi användes allmänt inom förvaltningen och Melins lärobok såldes i mer än 150 000 exemplar.

Efter sin pensionering sammanställde Melin sin forskning om stenografi i boken Stenografiens historia i två band vilka utkom 1927-29.[2][3]

Den första revy som revyartisten Karl Gerhard skrev 1916, handlade om Melin. Revyns namn var ”Melins system”.

Olof Richard Melin

Olof Melin

Olof Melin

Olof Richard Melin, som var son till grosshandlaren Johan Richard Melin och hans fru Mathilda Kristina Melin, föddes 20/ 1834 i Göteborg och dog 21/5 1925 i Stockholm. Han var gift med Beata Carolina Augusta Werling (1838-1921). Mathilda Kristina Melin var syster till Paul Henrik Melin och Adolph Wilhelm Melin.

Han blev 1857 delägare i skeppsklarerarfirman Aug. Leffler & Co och bildade efter att ha lämnat denna firma år 1888 under eget namn en rederi- och speditionsfirma. 1891 blev sonen Olof Werling Melin (1861-1940) delägare i firman som då fick namnet Olof Melin & Son. Firman lades ner 1905. Melin var dessutom delägare i och huvudredare för det 1872 bildade Ångfartygsaktiebolaget Thule. Han var VD för rederiet 1880-1906.

Var också en av initiativtagarna till såväl Sjöförsäkrings AB Ocean (1872) som Sveriges ångfartygs assuransförening

Han hade uppdrag för flera andra större affärsföretag (bl. a. Skandinaviska Kredit AB, Sveriges Ångfartygs Assuransförening) och offentliga institutioner och förtroendeuppdrag (Göteborgs högskola, Göteborgs sjömanshus och navigationsskola m. m.).

Han satt i Göteborgs stadsfullmäktige 1877-1904 och hade en del förtroendeuppdrag i staden. Melin representerade Göteborgs stads valkrets i andra kammaren 1882–1899 och i första kammaren 1900–1907. Som risksdagsman han han många uppdrag i utskott och utredningar.

Arne Waern

Arne WaernArne Colbjörnsen Waern (1883-10-02 – 1981-09-09) föddes i Göteborg och var son till grosshandlare Peder Colbjörnsen Waern och hans hustru Sigrid Möller. Arne Waern gifte 1916 med Aina Hilda Margareta (Meta) von Rosen född 1893-10-05, dotter till godsägare Robert von Rosen och hans maka Aina Melin, och död 1988-11-29.

Efter Göteborgs handelsinstitut och praktik i Hamburg och USA inträdde han år 1910 som delägare i kommanditbolaget C Fr. Waern & Co som senare ombildades till AB C Fr. Waern & Co. Arne Waern arbetade i företaget under resten av sitt verksamma liv, som direktör mellan 1926 och 1964. År 1923 grundade han Hamn AB Tingstad och var där styrelsens ordförande.

Styrelseledamot var han bl.a. i Dalslands kanal AB, B. & A. Planting co och Sv. ömses. kreatursförsäkringsbolaget. Han var också under flera år styrelseledamot i Geografiska föreningen och Göteborgs Djurskyddsförening.

Peder Waern

Peder Colbiörnsen WaernPeder Colbiörnsen Waern föddes 15/3 1851 i Stockholm som son till Carl Fredrik Waern d.y. och Augusta Lagerberg. Han dog 5 april 1929 i Göteborg. Gift från 12/9 1877 med Sigrid Petronella Möller som föddes 27/12 1854.

Student i Göteborg 1870, studier i Amsterdam 1870-72. Därefter kassör i firma C. Fr. Waern & Co 1872, anställda i firma Tidén & Nordenfelt i London 1873-74 och återigen i C.Fr. Waern & Co i Göteborg 1873-74. Delägare i C.Fr. Waern & Co från 1876 och VD i KB C.Fr. Waern & Co 1897-1919.

Var styrelseordförande i Billingsfors AB, Långeds AB, Håfreströms AB, Upperuds Trämassefabrik AB, Ulriksfors Sulfit AB, Dalslands Kanal AB och Kanal AB Stora Le-Östen samt styrelseledamot i  Göteborgs Sparbank, AB Göteborgs Bankoch Riksbankens avdelningskontor i Göteborg.

Han var ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg 1898-1912 och hade en lång rad i kommunen, dårbland flera styrelseuppdrag i stiftelser som exempelvis Osbeckska fonden.

Andra källor:
Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Släkten Grauers

Släkten Grauers härstammar enligt uppgift från mästersmeden Ernst Christoph Grauers (1675 —1759) i Helstorf, Hannover. Dennes sonsons son klockaren Johann Heinrich Grauers (1773 —1809) i Kirchrode, Hannover, blev far till Johann Heinrich Wilhelm Grauers (1806—74), som 1829 ska ha flyttat till Sverige. 1832 flyttade han från Sthlm till Gbg, där han 11 april samma år fick kommerskollegiets tillstånd att tillverka och försälja korgar samt från den 22 juni 1835 damhattar samt trä- o gipsleksaker. Firma J H Grauers korgfabrik innehades efter honom av sonen Justus Leonard Grauers (1841 —1903) och dennes dotter Helfrid Elisabet Grauers (1874—1953).

Justus Leonard Grauers hade nio bröder, bland dem Ingjald Theodor Grauers (1839—95) och John Richard Grauers (1842—1908).

Richard Grauers grundade 1882 svagdricksbryggeriet Haga bryggeri i Gbg, som 1884 upptog tillverkning även av bayerskt öl. 1890 bildade han och några andra bolagsmän AB Walhalls bryggerier, som övertog Haga bryggeri och även inköpte bryggeribolaget Brage. 1891 byggdes ett nytt stort femvåningsbryggeri i sten vid Sprängkullsgatan. De stora investeringarna i det nya bryggeriet blev emellertid alltför betungande. 1895 försattes AB Walhalls bryggerier i konkurs och övertogs 1896 av det nybildade Münchens bryggeri AB i Gbg.

Theodor Grauers grundade 1881 ett färgeri vid Aronsdal i Örgryte, som efter honom övertogs av hans son Jean Wilhelm Grauers (1876—1941) och 1925 flyttades till Partille. Familjen tycks även ha övertagit Färgeri AB Levanten som låg vid Elisedal vid Mölndalsån. Detta företag flyttade sin verksamhet till Partille på 1960-talet. Sonen Bertil Grauers (1900-1973) såväl som dennes son Stig Grauers (1934-) och var chefer för Färgeri AB Levanten, den senare VD 1968-79 och fadern VD 1947-67. Båda de två sistnämnda samt Bertil Grauers son Mats Grauers (1945-) har också varit politiker, Stig Grauers bl.a. som riksdagsman och landstingsråd, Mats Grauers som kommunalråd i Partille. Den sistnämnde har också varit ordförande för handbollsklubben Sävehof. Han är idag ordförande i ishockeyklubben Frölunda HC.

Jean Wilhelm Grauers bror Ernst Georg Grauers (1881—1954) grundade 1927 i Sthlm Automobilfirma Ernst Grauers, som vid ombildning till aktiebolag 1933 fick namnet Ernst Grauers AB. VD från 1956 var hans son Kjell Grauers (1910-?).

Kusiner till Jean och Ernst Grauers var historikern, f.d. rektorn vid Statens normalskola professor Sven Grauers (1891-) och bröderna, professor Bror Hugo Grauers (1869-1942) och borgmästaren i Oskarshamn Henning Wilhelm Grauers (1866—1933). Bland den senares söner märks länsåklagare Allan Grauers (1901-1977) i Gbg, ambassadör Ingvar Grauers (1911-1998) i Bogotá, disponent Einar Grauers (1904-?) och stadsfiskal Nils Grauers (1900-?).