Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

december 2016

Ernst Frick

ernstfrickErnst Otto Manfred Frick föddes den 17 april 1872 i Göteborg som son till rådman Håkan August Frick och Virginia Henrietta Ståhlberg. Dog 8 augusti 1948 i Göteborg.

Gift från 1901 med Klara Elisabeth Jagenburg (1878-1946), dotter till fabriksidkare Gustaf Jagenburg och Emilia Wülfling.

Jur..kand. i Uppsala 1895. Tingstjänstgöring I makrs m.fl. härads domsaga 1896—1908, extra notarie i Gbgs rådhusrätt 1899, kanslist 1905, stadsnotarie (assessor) 1908, rådman 1818-35. Tillförordnad handels- och politieborgmästare i Göteborg 1926—35.

Syrelseledamot i AB Alliance från 1918, ordf. i byggnadsnämnden 1919—28, i hamnstyrelsen från 1928, i Kristine gemensamma nämnd från 27, v. ordf. i allm. pens.- o. änkekassan från 1930 och i poliskollegiet 1934-41.

Advertisements

Gustaf Svanberg

Endast för medlemmar

Erik Jonas Gustaf Dickman

Erik Jonas Gustaf Dickman föddes 14 december 1818 i Alingsås som son till rådmannen i Alingsås Johan David Dickman och Sara Rebecka Wingenblixt. Han dog 16 juni 1885 i Göteborg.

Gift från 1858 med Anna Charlotta Paulin (1823-1911), dotter till kommendör Carl Gustaf Paulin och Anna Elisabeth Roempke.

Student i Uppsala 1839, hovrättsexamen 1843, vice häradshövding 18476, stadsnotarie i Göteborg 1850, rådman 1861, handels- och politieborgmästare från 1872.

Hade en mängd kommunala uppdrag i beredningar, kommittéer och kommissioner. Var ledamot av allmänna skolstyrelsen 1861-63, ledamot i direktionen för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset 1864 och 1868-71 med mera.