Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Gösta Bäärnhielm

Gösta Bäärnhielm

Gösta Bäärnhielm

Gösta Bäärnhielm, född 6 september 1890 i Stockholm, död 21 mars 1982 i Göteborg, var en svensk borgmästare, jurist och ämbetsman. Son till häradshövding Mauritz Bäärnhielm (1853-1926) och Louise Bäärnhielm, född Arhusiander (1869-1934). Han gifte sig 16 augusti 1919 med Eira Lagerlöf (1895-1940), dotter till lasaretts- och stadsläkare Karl Daniel Lagerlöf och Elin Lagerlöf, född Röing.

Bäärnhielm blev student i Göteborg 1909, jur. kand. vid Uppsala universitet 1914 och studerade nya rättegångsförfaranden i Danmark 1921. Gjorde sedan tingstjänstgöring i Inlands, Askims med flera härads samt Flundre med flera härads domsagor 1914-16. Han var extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1917, kanslist i riksdagens lagutskott 1917 och amanuens vid Sveriges Redareförening i Göteborg samma år.

Han var extra ordinarie notarie vid Göteborgs rådhusrätt 1918, blev assessor 1923 och rådman 1935.  Var ombudsman vid Göteborgs barnavårdsbyrå 1918-19, dispaschörsassistent i Göteborg 1920-31, andre ombudsman vid Älvsborgs med flera läns hypoteksförening från 1926, tillförordnad borgmästare större delen av åren 1939-44 och borgmästare i Göteborg 1944-57 på vilken post han efterträdde Ivan Nyborg. Bäärnhielm var också sakkunnig i justitiedepartementet rörande lagstiftningen om fri rättegång 1941-42.

Källor: Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Advertisements

One Response to Gösta Bäärnhielm

  1. […] Student i Helsingborg  1897, jur.kand i Lund 1901 varefter han blev e.o. notarie i Skånska hovrätten, olika notarie och kanslitjänster vid Göteborgs rådhusrätt 1906-18, assessor 1918, rådman i Göteborg från 1926 och (justitie)borgmästare åren 1935-44. Efterträdde Bernhard Lindberg på den sistnämnda posten och efterträddes själv av Gösta Bäärnhielm. […]

Kommentera