Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ernst Daniel Björck

Ernst Daniel Björck var präst och skald. Föddes i Göteborg den 25
september 1838 och dog i samma stad 28 september 1868. Han var son till  Gustaf Daniel Björck och Sophia Elisabeth Pripp.

Blev 1858 student i Uppsala och var samtidigt också författare.. Han var 1860 en bland
stiftarna af det vittra ynglingasamfundet ”N. S.”  (Namnlösa sällskapet), i hvars båda kalendrar ”Sånger och berättelser” (1863 och 1865) han skrev under signaturen ”Daniel”. 1861 vann han Svenska akademiens heders-accessit för Naturbilder, en samling dikter.

Han prästvigdes 1866 och blev samma år domkyrkoadjunkt i Göteborg. 1868 utnämndes han till komminister i Kristine församling därstädes. Han avled dock i september samma år.

Efter hans död utkom flera böcker med poesi och andra texter av hans penna:
Femton predikningar och tvänne skriftetal (1868) samt Valda dikter, med förord af G. D. af  Wirsén (1869, 2:dra uppl. 1873).

Advertisements

Kommentera