Bernhard Lindberg

bernhard_lindberg2Gustaf Johan Bernhard Lindberg föddes den 2 februari 1865 i Göteborg.  F.d.  justitieborgmästare.

Blev hovrättsex. 18383, v. häradshövding 1890, stadsnotarie 1904, rådman 1906,
auditör vid Göta art.reg. 1903, krigsdomare 1915, justitieborgmästare i Gbg 1917-35.
Ordf. i fören. Sveriges stadsdomare från 1927 och i föreningen Sveriges krigsdomare från 30.

CRA Fredberg skriver så här om honom:

Efter Tranas avgång 1917 valdes till justitieborgmästare en man — rådmannen Bernhard Lindberg — vilken i likhet med företrädaren  var väl förtrogen med staden. Född den 2 februari 1865, inträdde han 1890 i den Göteborgska jurisdiktionens tjänst och ägnade sig med mycken iver åt de kommunala angelägenheterna, icke allenast  som sekreterare hos styrelser och myndigheter utan ock som ledande man inom flera samhällsinstitutioner. Av sådana må nämnas Folkskolestyrelsen, Holtermanska sjukhuset, Byggnadsnämnden m. fl. Men borgmästare Lindberg är icke den arbetsamme och dugande domaren och vakne kommunalmannen allenast. Han är ock på det livligaste intresserad av samhällets kulturella angelägenheter och har verksamt  bidragit bl. a. till musiklivets utveckling i Göteborg.

Han var också provinsialmästare i frimurarelogen i Göteborg mellan 1923 och 1948.

Efterträddes av Ivan Nyborg som justitieborgmästare.

Advertisements

One Reply to “Bernhard Lindberg”

  1. Pingback: Ivan Nyborg | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.