Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Adolf Leopold Björck

Adolf Leopold Björck, född 13 oktober 1816 i Göteborg, död 23 juni 1893 i Falkenberg, var en svensk publicist. Han var bror till Albert Björck och halvbror till Gustaf Daniel Björck.

Björck blev student i Uppsala 1832 och ägnade sig därefter åt utforskande av möjligheter för lantbrukets förbättring. Med ett litet understöd av allmänna medel besökte han 1844 några lantbruksskolor i Tyskland och utarbetade efter hemkomsten en aldrig utgiven lärobok i lantbruk.

1846 blev han som medarbetare i Post- och Inrikes tidningar, där han 1856 övertog chefskapet. Som redaktör och utgivare för tidningen, vilkens format han utvidgade, deltog han flitigt i diskussionen kring dagsaktuella frågor, i synnerhet kommunala angelägenheter.

Lämnade 1865 alla uppdrag och befattningar på Post- och Inrikes Tidningar. Fortsatte dock skriva, främst i Nya dagligt allehanda, med fokus på frågor rörande skol-, mynt-, bank- och fängelseväsende samt om brott och straff med mera. Björck avled genom drunkning i Ätran nära Sexdrega, 23 juni 1893.

Advertisements

2 Responses to Adolf Leopold Björck

  1. […] < Föregående post | Nästa post > […]

  2. […] Roos (1783-1806). Han var bror till justitieborgmästare Albert Wilhelm Björck och publicisten Adolf Leopold Björck samt halvbror till biskop Gustaf Daniel […]

Kommentera