Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Hilma Angered-Strandberg

Hilma Angered-StrandbergHilma Kristina Elisabeth Angered-Strandberg, född 10 juni 1855 i Stockholm, död 23 januari 1927 i Meran i Sydtyrolen (men bosatt på Mösseberg i Västergötland), var en svensk författare som bland annat skrev under pseudonymen Lilian.

Hilma Angered-Strandberg var dotter till justitierådet och ledamoten i Svenska Akademien Carl Gustaf Strandberg (1825–1874) och Eva Helleday (1830–1869) och hon hade fyra syskon. Hon gifte sig 1888 med landskapsmålaren Hjalmar Angered (1858–1919) och de fick en dotter som bara blev ett år och en son som dog vid födseln.

Hon gick först i vanlig skola i Stockholm och därefter i helpension hos fröken E. M. Rappe på Sjöholmen i Småland. Hon avlade telegrafistexamen 1876 och var ordinarie telegrafist i Fjällbacka 1883–1888.

Hon skrev korrespondenser och realistiska artiklar om livet i Bohuslän i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT) och debuterade som skönlitterär författare 1886 med diktsamlingen I dur och moll, under pseudonymen ”Lilian”. 1887 utkom novellsamlingen Västerut som mottogs positivt. Här skildras skärgårdsbefolkningens liv, schartauanismens andliga förtryck och samhällets sociala orättvisor. Under en period av tjänstledighet från Telegrafverket 1884–1886 var hon medarbetare på GHT. Mellan 1886 och 1888 ingick hon också i redaktionen för den radikala tidskriften Framåt som det första året gavs ut av Göteborgs Kvinnoförening. Hon begärde avsked från Telegrafverket 1888.

Åren 1888 till 1894 bodde hon tillsammans med sin man i Amerika och skrev ett flertal korrespondenser hem till Sverige, mestadels till GHT. På världsutställningen i Chicago 1893 var hon ansvarig för Handarbetets Vänners utställning och var GHT:s korrespondent från Chicago. Hon gjorde åren 1904–1912 långa studieresor till Schweiz och Italien, varifrån hon rapporterade hem till flera tidningar och tidskrifter i Sverige.

Livet i Sverige efter 1894 blev en kamp mot sjukdom och fattigdom, maken dog 1919. Med hjälp av ekonomiskt stöd från vänner samt Samfundet De Nios pris kunde hon dock i slutet av sitt liv känna viss ekonomisk trygghet.

 

Advertisements

One Response to Hilma Angered-Strandberg

  1. […] 1884 deltog hon som en av grundarna av Göteborgs Kvinnoförening, och valdes då till dess första ordförande. Hon blev 1886 medredaktör för tidskriften Framåt tillsammans med Alma Åkermark och Hilma Angered-Strandberg. […]

Kommentera