Framåt

FramåtFramåt var en tidskrift som gavs ut mellan åren 1886 till 1889 med Alma Åkermark som ansvarig utgivare och redaktör. I redaktionen ingick till en början också Mathilda Hedlund och Hilma Angered-Strandberg. Första året gavs den ut av Göteborgs Kvinnoförening, mellan åren 1887 till 1888 av ”Göteborgs kvinnliga diskussionsförening” och 1889 av den vid denna tid gifta Alma Breinholm-Åkermark tillsammans med sin man Albert Breinholm.

Tidskriftens ledord var: Döm ingen ohörd, Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. och Fri talan.

Skribenter som Ellen Key, Herman Bang, Viktor Rydberg, Victoria Benedictsson, Georg Brandes och Ola Hansson deltog i tidskriften som var ett obundet diskussionsforum för ny litteratur och samhällsfrågor, främst med inriktning på kvinnofrågor, sexualpolitik, arbetar- och fredsfrågor, vegetarianism och yttrandefrihet.

Tidskriften publicerade också noveller av samtida författare, som av många ansågs som rabulister med chockerande brist på pietet och moral. En sådan novell, av Stella Kleve (Mathilda Malling), betecknades Sophie Adlersparre, en ledande kvinnosakskämpe, som ”en kvinnlig Strindbergianism av det mest förnedrande slag”.

Framåt drogs in i den stora nordiska debatten om sexualmoral under 1880-talet. Göteborgs Kvinnoförening drog tillbaka sitt stöd för tidskriften i november 1886 i protest mot att Alma Åkermark hade deltagit i den så kallade sedlighetsdebatten till stöd för sexuell frigörelse.

Samtliga nummer av tidskriften finns digitaliserade och att läsa på Göteborgs Universitets hemsida.

1886
1887
1888
1889

Advertisements

Kommentera

  1. Pingback: Alma Åkermark | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Hilma Angered-Strandberg | Det gamla Göteborg