Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Alma Åkermark

Alma ÅkermarkAlma Åkermark, född 1853, död 1933, var en svensk redaktör och journalist. Hon var medgrundare av tidskriften Framåt och var dess redaktör 1886–1889. Hon skrev under signaturen Mark.

Alma Åkermarks far var manufakturhandlare i Göteborg. Hon utbildades i Kristina Sjögrens flickskola i Halmstad, och Kristina Sjögren blev senare hennes styvmor. Hennes far dog då hon var sexton år men med bidrag från S. A. Hedlund kunde hon ändå utbilda sig till lärare i musik och teckning i Schweiz. Hon fick därefter arbete som teckningslärare i Göteborg. År 1884 bildades Göteborgs kvinnoförening, stadens första kvinnoförening, och året därpå blev Alma Åkermark invald i föreningens styrelse.

Hon grundade 1886 tidskriften Framåt tillsammans med Hilma Angered-Strandberg och Mathilda Hedlund. Genom sitt deltagande i sedlighetsdebatten genom tidskriften, där hon bland annat publicerade artiklar om sexualitet, hamnade hon i konflikt med den borgerligt präglade kvinnorörelsen. Novellen Pyrrhussegrar av Stella Kleve (Mathilda Malling), som skildrade en döende kvinnas ånger över att ha avstått från alla heterosexuella njutningar, och som hon publicerade 1886, väckte stor skandal. Tidningen utgavs det första året av Göteborgs kvinnoförening som dock övergav stödet till tidningen när den enligt dem blev allt för sexualpolitiskt radikal.  Med stöd från familjen Hedlund fortsatte hon att driva tidningen. Till slut fick hon ge ut den ensam.

Tidningen lades ned 1889 efter en organiserad annonsblockad och läsarbojkott och Åkermark förlorade sitt arbete som lärare. Hon emigrerade tillsammans med sin make, telegrafisten Albert Breinholm, till Nystad i Finland, där de startade tidningen Nya Tag, som dock endast varade i fyra månader. Åkermark återvände som änka till Göteborg, där hon intogs på sinnessjukhus. Utskriven emigrerade hon till USA men återvände till Sverige 1909.

Advertisements

One Response to Alma Åkermark

  1. […] var en tidskrift som gavs ut mellan åren 1886 till 1889 med Alma Åkermark som ansvarig utgivare och redaktör. I redaktionen ingick till en början också Mathilda Hedlund […]

Kommentera