Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Tomtehuset

Tomtehuset är ett bostadshus i korsningen Viktoriagatan/Vasagatan i centrala Göteborg. Huset uppfördes 1890 för publicisten och riksdagsmannen Sven Adolf Hedlund efter ritningar av arkitekterna Hans Hedlund – brorson till beställaren – och Yngve Rasmussen. Huset är byggnadsminne sen den 25 oktober 1982. Huset består av två delar, dels en lägre tvåvåningsdel mot Vasagatan där en fotateljéfirma från början huserade, dels ett trevåningshus mot Viktoriagatan sammanbyggt med det förstnämnda. Det senare var bostadshuset.

Den ena  delen av huset, den del som ligger mot Vasagatan, har två våningar med souterrängvåning och är uppfört i tegel med en fasad med putsade ytor kombinerat med tegel. På första våningen finns bland annat al frescomålningar kring fönstren. På andra våningen mot Vasagatan finns väggmålningar, som avspeglar husets första invånare och deras yrken. På målningarna syns tomtar verksamma som arkitekter, boktryckare och fotografer.

Målningarna är signerade med arkitekternas och Thorvald Rasmussen initialer samt daterade 4/10 1890. Thorvald Rasmussen var konstnär med tomtar som specialité och bror till Yngve Rasmussen. Om Hedlund och bröderna Rasmussen själv utfört målningarna är inte helt klarlagt men målarmästaren Q.W. Bergqvist var helt säkert engagerad i måleriarbetena.

Övre våningen i husdelen som vetter mot Vasagatan var ursprungligen inredd till fotoateljé för firman Dahlöf & Hedlund i vilken S.A. Hedlunds son Torsten Hedlund var verksam. Fotoateljén byggdes om till bostad på 1920-talet, varvid ett stort glasfönster mot Vasagatan murades igen och taket förändrades. I övrigt bevarar exteriören i stort sett sitt ursprungliga skick.

Tomtehuset

Tomtehuset och familjen Hedlunds bostadshus till vänster. I bakgrunden till höger syns Odd-Fellowshuset. Bild: Rolf Broberg. Licens: CC-BY-SA 3.0

Familjen Hedlunds bostadshus var den med Tomtehuset sammanbyggda huskroppen som vetter mot Viktoriagatan.

Advertisements

4 Responses to Tomtehuset

  1. […] < Föregående post | […]

  2. […] Lät 1886-1887 uppföra det hus som idag kallas Odd Fellows-huset som privatbostad. Arkitekt var Franz Louis Enders och byggmästare var Joachim Dähn och Julius Eduard Leo. Carlson köpte ursprungligen två tomter, men den andra tomten sålde han till S.A. Hedlund som där lät bygga det hus som idag kallas Tomtehuset. […]

  3. […] Tomtehuset, Göteborg 1890, tillsammans med Hans Hedlund. […]

  4. […] skulle ha byggts och så skedde till en början. Några av dessa villor finns kvar, exempelvis S.A. Hedlunds, Aug. Th Carlsons och Heymans men andra revs för att ge plats för stenhyreshusen kring […]

Kommentera