Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

7 Responses to Sven Adolf Hedlund

  1. […] Julius Eduard Leo. Carlson köpte ursprungligen två tomter, men den andra tomten sålde han till S.A. Hedlund som där lät bygga det hus som idag kallas […]

  2. […] var dotter till redaktören Sven Adolf Hedlund och Kristina Maria Rudenschöld. Tillsammans med sin syster Elin bildade hon 1882 Sveriges första […]

  3. […] Sjögren blev senare hennes styvmor. Hennes far dog då hon var sexton år men med bidrag från S. A. Hedlund kunde hon ändå utbilda sig till lärare i musik och teckning i Schweiz. Hon fick därefter arbete […]

  4. […] i centrala Göteborg. Huset uppfördes 1890 för publicisten och riksdagsmannen Sven Adolf Hedlund efter ritningar av arkitekterna Hans Hedlund – brorson till beställaren – och Yngve Rasmussen. […]

  5. […] Sven Hedlund, redaktör, Göteborg, och Hans Hedlund, jägmästare. Brorson till chefredaktören S. A. Hedlund och bror till arkitekten Hans […]

  6. […] Tomtehuset | Det gamla Göteborg om Sven Adolf Hedlund […]

  7. […] 12 november 1854 avled N. J. Gumpert och tryckeriet köptes den 1 januari 1855 av redaktörerna S. A. Hedlund och C. J. […]

Kommentera