Grand Hotel Haglund

Grand Hotel Haglund, eller bara Grand Hotel, var ett hotell med restaurang som låg vid Södra Hamngatan 57, mitt emot hotell Palace, vid Hotellplatsen i Göteborg och som revs 1972.

Hotellet uppfördes 1808 som Bloms Hotel. Under namnet Haglunds Hotel startade verksamheten 1876 efter att huset köpts in på auktion 1872 av Lars Peter Haglund som ett annex till grannhotellet Göta Källare, vilket sedan 1862 drivits av far och son Haglund, L.P. Haglund och Emil Haglund. Från 1886 var Emil Haglund direktör för verksamheten. År 1876 och 1880 byggdes hotellet om av Julius Eduard Leo. Carl Fahlström, som var stadsarkitekt i Göteborg 1897-1920, ritade Grand Hotel Haglunds vinterträdgård och andra detaljer inuti och på fasaderna.

Under en fest på hotellet 1898 ramlade James Fredrik Dickson så illa att han skar sig på krossat glas. Han fick bladförgiftning och dog därav.

1899 bildades Aktiebolaget Göta Källare & Grand Hotel Haglund för att driva hotellverksamheten, vilket också medförde att hotellet bytte namn till Grand Hotel Haglund samma år. År 1902 tog Sigurd Ehrenborg över som chef och mellan 1905 och 1909 drevs verksamheten av Sophus Petersen med Haglund som ägare. Den 28 januari 1909 förvärvade Emil Haglund aktiemajoriteten i bolaget, som då ska haft norsk ägarmajoritet. År 1925 hette chefen på hotellet Carl Linder.

Grand Hotel Haglund var mycket praktfullt, med mycket lyx och kvalitet, exempelvis fanns en badinrättning som var öppen även för allmänheten, restaurangmatsalar, grill, bar, café, sällskapsrum, en festvåning med mera. Jag var där minst en gång som barn, men trodde min minnesbild av det hela var nån slags fantasi av nåt extra lyxigt och fantastiskt. Inte förrän jag häromåret fick se en bild från hotellets interiör förstod jag att det var där jag hade varit.

Grand Hotel Haglund
Grand Hotel Haglund, Göteborg, år 1900. Bild: Aron Jonasson

År 1918 såldes Göta Källare och istället köptes det intilliggande Hotel Savoy som 1949 sammanbyggdes med Grand Hotel Haglund, då också namnet Savoy försvann.

grrand_hotel_haglund1930
Grand Hotell Haglund, 1930.

År  1967 stängdes restaurangen där Leif Mannerström ska ha arbetat en tid på 1960-talet. Vid midsommar 1970 stängdes hela hotellet och 1972 revs byggnaden. Fastighets AB Hufvudstaden lät på platsen 1973-1975 uppföra en byggnad efter ritningar av arkitekt Johannes Olivegren. Totalt sju stenhus från 1800-talet fick rivas för det som blev kontors- och affärshuset Citypassagen i fem våningar. Hermerna vid entrén är reliker från fasaden på Grand Hotel Haglund.

Grand Hotel Haglund
Grand Hotel Haglund
Advertisements

4 Replies to “Grand Hotel Haglund”

  1. Pingback: Ett sagoslott som försvann | Svensson

  2. Pingback: Carl Fahlström | Det gamla Göteborg

  3. Pingback: Emil Eggers | Det gamla Göteborg

  4. Pingback: Kvarteret Härbärget | Det gamla Göteborg

Kommentera