Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

oktober 2016

Carolus XII

Kaparfregatt ursprungligen köpt år 1708 från Frankrike. Köpare var Sebastian Tham för fraktfart på Medelhavet. Fördes då av Christian Gathe. Fick kaparbrev den 23 oktober 1711 och hade då Sebastian Tham, Hieronymus Gripenstedt, Matthias Schildt, David Amija och Alexander Williamsson som delägare. Befälhavare ombord år 1711 var Olof Anckarström.

Med Carolus XII som då förde 10 järnkanoner och 12 träkanoner (dvs attrapper), begav sig Olof Ankarström år 1712 till den norska kusten för att bedriva kaperiverksamhet men hade i juni 1712 oturen att bli tagen av en norsk kapare från Bergen, vilken emellertid beviljade Ankarström och hans besättning fritt avtåg.

Advertisements

Braxen

Dubbel kapareschaloupe som fick kaparbrev den 11 januari 1716 för kaparkapten Berend Schierna (Hederstierna). År 1718 ägd av Ingela Gathenhielm.

Eschaloupe var ett smäckert odäckat roddfartyg som vanligen var riggat med två master, ibland 3, var och en försedd med ett sprisegel. Bestyuckade med mindre mörsare och handvapen. Besättningen var normalt 20-30 man. En däckad eschaloupe kallades dubbel eschaloupe. En sådan var också större och kraftigare än en eschaloupe samt med större och kraftigare beväpning. Dubbel eschaloupe var ett vanligt kaparfartyg.

Måns Månsson

Även kallad Magnus Månsson. Född före 1690 i Hagen, Onsala och död före 1721. Kusin med Olof Nilsson Hammar, far till Ingela Hammar som var gift med Lars Gathenhielm. Skeppare, storredare inklusive kaparredare. Bl.a. delägare i kaparhuckerten La Bonne Espérance.

Cornelius Thorsson

Cornelius Thorsson (ibland Torsson) var en av Göteborgs mest framgångsrika affärsmän under karolinsk tid och var son till skepparen Tore Joensson och hans hustru Elin Andersdotter. Han var bror till handelsmannen Anders Thorsson. Han blandas ofta ihop med sin son med samma namn och det förekommer en mängd olika uppgifter om äktenskapen på grund av det.

Cornelius Thorsson fick burskap som handlare i Göteborg 1680, blev bisittare i handelsgillet 1702 och var 1702–1712 kapten i Borgerskapets kår.

Cornelius Thorssons första hustru Sara Andersdotter var enligt vissa källor dotter till rådman Anders Svensson och Elisabet Gustavsdotter. Hustru nummer två med vilken han gifte sig 20.10.1701 var Margareta Schael, död omkr 1720, var dotter till handlanden Johan Schael och Maria von Egmont. Den hustru, som överlevde honom, var Hedvig Catharina Rutensköld, död 24.11.1754, dotter till Lars Rutensköld, död 1731, och Maria Breitholtz samt omgift 1730 med ryttmästaren Lars Gyllenhaal till Häringstorp.

1694 köpte han en fastighet (gård) i kvarteret Kronobageriet vid Stora Hamnen i centrala Göteborg, den var belägen mellan Anders Svenssons och Jöns Andersson i Högens fastigheter. Denna fastighet köptes av svärsonen Christoffer Hedenberg på auktion år 1727 efter Cornelius Thorssons död. Han sålde den redan 1728. Då låg den mellan Johan Andris Olbers gård och Jöns Andersson i Högens hus och gård.

1711 var Cornelius Thorsson ägare av kaparfartyget Anna Margaretha och delägare i kaparhuckerten La Bonne Espérance.

Han ägde också en såg vid Trollhättan (köpt av handl Gabriel Dahlström), Hvitlanda hammarbruk i Tösse på Dalsland, som övertogs av sonen Cornelius Thorsson d.y.samt Elgå bruk i Jösse härad med två härdar som till två tredjedelar övertogs av kaparkapten Christoffer Hedenberg som var gift med dottern Elisabeth Thorsson (död 19.1.1775) som gifte om sig med landshövdingen Nils Lilliecreutz i dennes andra äktenskap och till en tredjedel av Carl Gustaf Bagge som var gift med dottern Anna Thorsson.

Assessor Johan Andris Olbers som var gift med dottern Annika Thorsson köpte år 1709 en av Cornelius Thorssons fastigheter i Göteborg. En fastighet som tidigare tillhört rådmannen Anders Svensson. Köpet omfattade dessutom ytterligare tre tomter, en på Norra Hamngatan och två på Köpmansgatan. Huset hade köpts av Cornelius Thorsson från arvingarna till Anders Svensson år 1703. En av arvingarna var Cornelius Thorssons dotter med Sara Andersson.

Cornelius Thorsson hade också döttrarna Brita Thorsson (som var död i dec 1742, gift med handl Marcus Lewesen i hans andra äktenskap) och Helena Maria Thorsson som var gift med tolagsmästaren Christian Graff, född 1705 och död 15.11.1774

Han var död 1727.

La Bonne Espérance

Kaparhuckert som anmäldes den 6 mars 1711 av delägarna Olof Häger, Magnus Månsson, Cornelius Thorsson och Claes Habicht. Befälhavare år 1711 var Olof Larsson men i augusti samma år efterträddes han av Anders Strömberg.

En huckert eller hukare var ett rundgattat fartyg på cirka 100-150 ton, vanligen galeastacklat. Ibland försett med råsegel även på aktermasten och då kallat krysshuckert. Oftast lättare bestyckat men hade goda seglingsegenskaper och var lättmanövrerat. Var därmed mycket lämpligt som kaparfartyg.

Anna Margaretha

Kaparfartyg som anmäldes som sådant den 16 juni 1711 av dess ägare, Cornelius Thorsson. Befälhavare ombord var då Olof Börjesson.

Kaparfartyg under det stora nordiska kriget 1700-21

Kaparfartyg i Göteborg eller ägda av göteborgare under det stora nordiska kriget 1700-21.

Namn, årtal

Aftonstiernan, 1715-
Amazone,
Andromeda, 1711-17
Anna Margaretha, 1711-

Braxen, 1716-

Carolus XII, 1711-
Concordia, 1716-
Constantia, 1710
Cupido, 1717-

Dankbarkeit, 1716-
De Kugell Dreijer, 1715-17
De Patiente, 1719
Delphin (fregatt), 1717-21
Delphin (eschaloupe), 1717-
Diana, 1715-

Enigheten, 1715-18
Europa, 1710-

Falchen,
Falcken, 1717-
Falken, 1711-
Fenix, 1714-
Flygande Fisken, 1715-
Flygande Kråkan, 1716-
Flygande Mercurius, 1715-
Fortuna, 1715-
Fredrik, 1717-
Fröken,
Fröken Anna Sophia, 1711-
Förgyllda Eschaloupen, 1711-

Glupande Ulven, 1711-
Greve Gyllenborg, 1718-
Gripen, 1717-
Göta Lejon, 1710-1713
Göteborg, 1710-

Halmstad, 1717
Havfrun, 1714-
Hjorten, 1710-
Hector, 1715-
Hjälparen, 1718-
Hoffnung, 1714
Hoffnung (galliot), 1714-
Hoppet (fregatt), 1711-
Hoppet (pinass), 1715-1716
Hoppet (eschaloupe), 1717-
Hornbjässen, 1716-1721
Håckebåten
Höken (brigantin), 1711-

Jakthunden, 1718-
Jungfru Ewa Catharina, 1718-
Jägaren (I), 1710-
Jägaren (II), 1711-

Kristina, 1717-
Kristoffer, 1715-

La Bonne Espérance, 1711-
La Grande Familie, 1716-
La Revange, 1710-1718
La Restauration, 1718- (samma skepp som Postiljonen)
Laxen (I), 1715-
Laxen (II), 1718-
Le Choc Hardi, 1716
Le Comte De Mörner, 1716-1719
Le Duc de Berg, 1716-
Le Esperance, 1717-
Le Fripon, 1718-
Le Triumphant, 1710-
Le Trompeur, 1716-1717
Le Wenguer (Le Vainquer), 1718-1720
Lilla Jägaren, 1710-
Lillia, 1715-
Lokatten, 1716-
Louis et Anne, 1718-1719
Lyckans Post,
Löparen, 1715-

Merkurius (Flygande Mercurius, huckert), 1711-16
Mercurius (galliot), 1716-
Morgonstiernan, 1715-
Måsen, 1715-

Neptunus, 1714-
Neptunus d.y., 1715-
Nordiska Hjelten, 1716-
Nordstjernan, 1711-

Onsala Galej, 1710-1717

Packan (galliot), 1711-1713
Packan, 1715-
Patientia, 1717-
Postilion, 1712-
Postiljonen, 1717-18 (samma skepp som La Restauration)
Prinsessan Ulrica Eleonora, 1714-16 (samma som Svensk Islandsfararen)
Providentia, 1717-
Pärlan, 1718-

Räven, 1711-

Sankt Johannes, 1715-
Sankt Joris, 1712-
Sankt Jörgen, 1717-
Sankt Peter, 1716-
Seeport, 1715-
Siöblad, 1710-
Sjöhunden, 1710-
Sjöman, 1714-
Snappopp (I), – 1717
Snappopp (II, snau), 1717-
Stenbocken, 1711-1717
Stin Annas, 1718-
Stockholms Galej, 1712-1715
Stora Fortuna, 1713-
Stövaren, 1710-1718
Svarta Örn, 1715-
Svensk Lösen, 1711-
Svenska Islandsfararen, 1716-1717 (samma som Prinsessan Ulrica Eleonora)
Svenska Vapnet, 1710-1712

Ulf, 1715-

Walfisch, -1716
Valfisken, 1715-1718
Valfisken (snau), 1717-
Wanderingen, 1715-
Vandringsman, 1715-
Varberg, 1718
Vargen, 1716-
Wenden, 1711-
Victoria, 1715-
Vinthunden (I), 1711-1712
Vindthunden (II), 1715
Vita Duvan, 1715-
Vita Falken, 1711-
Vita Örn, 1719
Wäduren, 1714
Wärskytten, 1713
Västgöta Lejon -1713
Västgöten, 1710-1717
Wästskytten, 1713

Älvsborg, 1716

Kristoffer Justus Hoenstierna

hoenstiernaChristoffer Justus Hoen, adlad Hoenstierna, född 1675 i Stockholm. Son till Justus Hoen och Maria Mundt.

Gift 1714 med Helena Maria Tigerschiöld, född 1684-06-05, död 1753-06-15 i Kristianstad och jordfäst därst. s. å. 19/6 samt begraven i Dalby socken Malmöhus län, dotter av häradshövdingen Wickman Hornbeen, adlad Tigerschiöld, och hans 1:a fru Helena Elisabet Weinholtz.

Kofferdibåtsman 1692. Båtsman i brittisk tjänst 1695. Underarklimästare därstädes 1696. Avsked s. å. For på svenska handelsfartyg från 1697.

Konstapel vid amiralitetet i Karlskrona 1700. Konstapel och understyrman på ett engelskt skepp 1702. Amiralitetslöjtnant 1710. Skeppskapten 1712-08-16. Kaparkapten på kaparsnauen Snappopp åren 1718-19. Adlad 1719-11-13 Avsked ur svensk tjänst 1720-02-17.

Därefter kapten vid fortifikationen i Holstein. Död (oklart vilket år) barnlös.

Snappopp (II)

Kaparsnau som tillhörde Lars Gathenhielm.   Var beväpnad med 12 kanoner och 2 bassar. Ersatte ett tidigare fartyg med samma namn som försvann med man och allt år 1717.

Fördes år 1717 av Sven Nilsson och Börje Hansson Wessing samt 1718-19 av Kristoffer Justus Hoenstierna.

Börje Andersson Hjelmström

Börje Andersson Hjelmström föddes omkring 1680 i Hjälmared, Älvsåkers socken i Halland. Han dog 1725 i Göteborg. Gift med Botilla Andersdotter Christman. De fick fyra barn, varav minst ett, en dotter, dog som liten.  Var skeppare och en period kaparkapten, bland annat på Snappopp.

1716 köpte han enligt uppgifter i brittiska arkiv ett kaparskepp i St. Malo vid namn D’Argouse. Nåt skepp med det namnet har inte funnits i Sverige, men 1716-17 ägde Lars Gathenhielm och John Norcross ett skepp vid namn Le Trompeur som såldes i Dunkerque det sistnämnda året. Börje Andersson Hjelmström arbetade åt Lars Gathenhielm som också var ägaren av Snappopp. Även Le Duc de Berg var ett större kaparfartyg som sannolikt köptes i Frankrike år 1716.