Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Siöblad (brigantin)

Kaparbrigantin ägd av Rolof Rooth, Jonas Hägg, Nils Greiff, Söfring Barck, Olof Häger, Claes Habicht och Petter Wennerström. Ursprungligen byggt av Rolof Rooth som handelsskepp på 35 läster. Hade som kapare en besättning på 50 personer. Byggdes 1709 och var som kapare utrustad med 16 kanoner (enligt en del uppgifter 20 kanoner).

1710 var bl.a. Nils Nilsson befäl ombord samt 1711 P. Lorentzon och Erik Andersson från Brännö. Förliste vid Shetland i oktober 1711 under den sistnämndes befäl. Gick under med man och allt. Även Claes Palbitzky ska ha tjänstgjort på Siöblad och nämns ibland som befäl ombord år 1710.

Brittisk brigantin i början av 1700-talet

Brittisk brigantin i början av 1700-talet

Advertisements

2 Responses to Siöblad (brigantin)

  1. […] var han befäl på kaparbrigantinen Siöblad, 1710-11 och 1713 var han befälhavare på kaparfregatten Le […]

  2. […] Johannes, 1715- Sankt Joris, 1712- Sankt Jörgen, 1717- Sankt Peter, 1716- Seeport, 1715- Siöblad, 1710- Sjöhunden, 1710- Sjöman, 1714- Snappopp (I), – 1717 Snappopp (II, snau), 1717- […]

Kommentera