Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Merkurius

Kaparhuckert som också gick under namnet Flygande Mercurius. Ägdes från 1711 av Erik Sjöblad d.y. med flera. Köptes år 1716 av Lars Gathenhielm.

Befälhavare ombord år 1711 var Stephan Liedberg, 1713 Erik Törn, 1714-15 Gert Kessel och 1716 Thomas Klein. Sistnämnda år förlorades skeppet men ersattes snart av ett nytt skepp med samma namn.

Advertisements

4 Responses to Merkurius

  1. […] som köptes av Lars Gathenhielm år 1716 för att ersätta ett skepp med samma namn som förlorats samma år. Från 1718 ägt av Ingela […]

  2. […] i kapargallioten Lilla Jägaren. År 1711 var han också befälhavare ombord på kaparhuckerten Merkurius som vid tidpunkten ägdes av Eric […]

  3. […] 1718 Le Triumphant, fregatt, 1710- Le Trompeur, fregatt, 1716-1717 Lilla Jägaren, galliot, 1710- Merkurius, huckert, 1716 Mercurius, galliot, 1716- Onsala Galej, huckert, 1710-1713 Packan, galliot, […]

  4. […] Merkurius (Flygande Mercurius, huckert), 1711-16 Mercurius (galliot), 1716- Morgonstiernan, 1715- Måsen, 1715- […]

Kommentera