Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Fredrik Mauritz Colliander

fm_collianderFredrik Mauritz Colliander föddes den 21 dec 1827 i Varberg och dog 9 Aug 1914. Han var gift med Emma Lindhult (1834-1920) från 1863. De fick 6 barn.

Tog studentexamen 1844, hovrättsexamen 1851 och blev v. häradshövding 1854. Varit polisnot. och polismästare, stadsnotarie , justitierådman från 1772 och justitieborgmästare från 83. V. ordf. i
Göteborgs drätselkammare 73-78, och ordf. i byggnadsnämnden 79-83.

Advertisements

Kommentera