Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades den 11 april 1996 efter det att ett upprop i oktober 1995 gett ett positivt resultat och lett fram till att de grundläggande förutsättningarna för att grunda en stiftelse var uppfyllda. Ändamålet för stiftelsen uttrycks i stadgarna på följande sätt:

Stiftelsen har till ändamål att främja tvärvetenskaplig forskning inom bl a samhällsvetenskap, juridik, ekonomi och journalistik som syftar till att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet och därigenom motverka sådana strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bl a kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Styrelsen får också på annat sätt främja ovan angivna ändamål.

Ett betydelsefullt medel för att tillgodose Stiftelsens ändamål är att aktivt verka för och på sikt ekonomiskt bidraga till att en professur, med den inriktning som utgör Stiftelsens ändamål, blir möjlig att inrätta vid Göteborgs universitet i Torgny Segerstedts namn.

Styrelsen i stiftelsen ska bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter. Göteborgs Universitetsstyrelse, Styrelsen för västra avdelningen inom Sveriges Advokatsamfund samt Publicistklubbens Västra Krets ska utse minst en ledamot var. Den nuvarande styrelsen består av Sara Stendahl som ordförande, Monica Påhlsson som vice ordförande, Ulla Berglindh, Erik Blix, Anders Franck, Anders Johnson, Helena Lindholm, Maria Sköld. Suppleanter är Aaron Israelson, Birgitta Skarin Frykman och Daniel Poohl.

Stiftelsens tillgångar som vid utgången av år 2015 var 6,1 miljoner kronor förvaltas av SEB Institutioner & Stiftelser.

Varje år delar stiftelsen ut ett pris, Frihetspennan, till en framstående publicist, som verkat i Torgny Segerstedts anda och ett musikpris, Frihetstonen. Även en professur vid Göteborgs universitet tillsätts av stiftelsen och dessutom delas en rad stipendier ut varje år.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.