Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

James Rose

James Rose (of Clava) var son till Hugh Rose och Margareta Irvine, en syster till Charles Irvine i Ostindiska Kompaniet. Han var själv gift med enkusin med samma namn som mamman, Margaret Irvine, dotter till Alexander Irvine, en bror till Charles Irvine.

Som ung tillbringade förmodligen James Rose en period av sitt liv i Göteborg där han arbetade som skeppsbyggare.  Enligt brevväxling med Charles Irvine levde han år 1743 i Göteborg men 1748 hade han flyttat därifrån och levde då i Aberdeen i Skottland.

Den yngre brodern Johan Rose började arbeta på varvet i Deptford, London, vid mitten av 1740-talet för att lära sig yrket. 1749 flyttade han till Charles Town (dagens Charleston) i South Carolina där han bildade en firma ihop med James Stewart. Han kom så småningom att bli en av den stadens viktigaste redare och varvsägare. Varvsverksamheten bedrevs i huvudsak med slavar från mitten av 1750-talet.

 

Advertisements

Kommentera